Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Lekestue/drivhus/hundehus ol.

Karine Engebretsen Endret:04.12.2017 15:28 Emneord (los) Byggesak

Du trenger ikke å søke om tillatelse til bygging av frittliggende bygning hvis den er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og annet regelverk. Bygningen må være i tråd med gjeldende reguleringsplaner og kommuneplaner som ofte har krav til avstand fra vei.

Bygningen må:
- Være i samsvar med gjeldene plan.

•Ikke være større enn 50 m² samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA). Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan ikke ha kjeller.
•Ikke ha større mønehøyde enn 4 m og gesimshøyde mer enn 3 m.
•Ikke brukes til beboelse.
•Ikke plasseres mindre enn 1 m fra nabogrense. Du må selv sjekke hvor grensa går og kontakte kommunen ved behov for påvisning/klarlegging (gebyrbelagt).
•Ikke plasseres nærmere ledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen.


Det er tiltakshavers ansvar at vilkår for at man ikke trenger å søke er ivaretatt.

Det er ikke nødvendig med nabovarsel, men kommunen anbefaler likevel at du orienterer naboer før du starter arbeidet.

Du må informere kommunen om bygningen og plasseringen når den er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.​

drivhus.png

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 08.11.2017 08:15

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar