Tittel: Mindre fylling eller planering av terreng
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/byggesak/hva_skal_du_bygge/Sider/Mindre-fylling-eller-planering-av-terreng.aspx
Mindre fylling eller planering av terreng

Mindre fylling eller planering av terreng

Karine Engebretsen Endret:20.11.2017 14:45 Emneord (los) Byggesak

Mindre fylling eller planering av terreng som oppfyller kriteriene under er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015.

  • I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå. I tettbygd strøk er begrensningen 1,5 meter og på eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende kan avviket maksimalt være 0,5 meter. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter. Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 03.06.2015 13:57
Du er her: Hjem > Teknisk > Byggesak > Hva skal du bygge? > Mindre fylling eller planering av terreng