Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Terrengendring/oppfylling

Karine Engebretsen Endret:20.11.2017 14:49 Emneord (los) Byggesak

Mindre endringer av terreng
Mindre fylling eller planering av terreng kan unntas byggesaksbehandling. Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn:
• 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk.
• 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk.
• På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå.

Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei

Det er kun mindre fyllings- og planeringsarbeider som er omfattet av unntaksbestemmelsen. Arbeider som har et slikt omfang i areal at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv om de fastsatte grensene for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke er overskredet. Hva som anses som mindre i forhold til tiltakets utstrekning vil avhenge av tiltakets karakter og innvirkning på omgivelsene


Større endringer av terrenget
For større terrenginngrep må det sendes inn søknad etter plan- og bygningsloven. Ta kontakt med kommunen i for informasjon og veiledning.​

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 08.11.2017 08:59

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar