Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Regelverk og planer

Karine Engebretsen Endret:07.12.2017 15:08 Emneord (los) Byggesak

Kommuneplaner

Kommuneplanene angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.


Reguleringsplaner

En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.


Tiltakshavers ansvar

Merk at tiltakshaver selv har ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.
Disse forholdene bør derfor avklares med kommunen i god tid før man har tenkt til å starte bygging. Dersom det viser seg at tiltaket vil komme i strid med ovennevnte regelverk må det søkes om dispensasjon.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 03.06.2015 13:15

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar