Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Karine Engebretsen Endret:12.12.2017 09:07 Emneord (los) Byggesak

Bygningsmyndigheten har plikt il å føre tilsyn med at plan- og bygningsloven overholdes i kommunen.​

Tilsyn
Bestemmelsene om tilsyn er gitt i plan- og bygningslovens (pbl) kapittel 25.
§ 25-1 sier dette om kommunens tilsynsplikt;
«Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at ansvarlig foretak er kvalifisert.
Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet.
Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn.»


Hele kapittel 25 om tilsyn kan du lese her.   
Utfyllende bestemmelser for tilsyn er gitt i forskrift til pbl, SAK10, kap.15.


Ulovlighetsoppfølging
Bestemmelsene om ulovlighetsoppfølging er gitt i plan- og bygningslovens kapittel 32.
§ 32-1 sier dette om kommunens plikt til å forfølge ulovligheter;
«Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.
Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak.»


Hele kapittel 32 om ulovlighetsoppfølging kan du lese her. 

Ulovlighetsoppfølging kan medføre overtredelsesgebyr etter forskrift til pbl, SAK10, kapittel 16 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 25.08.2017 09:32

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar