Tittel: Eiendom
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/eiendom_og_kart/Sider/Side.aspx
Eiendom

Eiendom

  Endret:05.12.2019 07:44

Kart2.JPG

Har du spørsmål om dine kommunale avgifter og gebyrer eller andre spørsmål vedrørende din eiendom som for eksempel deling av eiendom eller påvisning av grensemerker finner du informasjon om det her.

I Halden er det kun landbrukseiendommer det er boplikt på - når disse er over 100 dekar eller har 35 dekar dyrket mark.

Eiendomsregister

Det finnes et offentlig eiendomsregister fra Kartverket som heter Matrikkelen. Dette registeret innholder opplysninger om eiendommen, adresser, byggninger og eiendomskartet. Her kan du få opplysninger om alt som er registrert på din eiendom.

Hvem har ansvaret?

Geodataavdelingen har ansvaret for Matrikkelen.

Hvor finner jeg svar?

I menyen til venstre finner du mer informasjon om eiendom fra Halden kommune, samt kommunens andre tekniske tjenester. I menyen til høyre finner du kontaktinformasjon til kommunens avdelinger som jobber med eiendom. Der finner du også relevante skjemaer og mer nyttig informasjon fra andre aktører enn kommunen for deg som vil vite mer. Vi har også samlet noen lenker til nyttig statlig informasjon rett under her.  

Linker til statlig informasjon: 

Opprettet: 13.04.2011 11:28
Du er her: Hjem > Teknisk > Eiendom