Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Geodata

Karine Engebretsen Endret:29.06.2020 13:33 Emneord (los) Geodata

Måling.jpgGeodataseksjonen er en sentral medspiller for at Halden kommune skal utføre tjenesteproduksjon på en fremtidsrettet og effektiv måte. Ved å ligge i første rekke med å ta i bruk ny teknologi for å stadfeste geografiske data, skal seksjonen sørge for at Halden-samfunnet nyter godt av dette til støtte for en bærekraftig utvikling og en effektiv tjenesteproduksjon for kommunen.

Seksjonen utfører temakartproduksjon internt for Halden kommune, men også for eksterne brukere. Vi produserer også digitale reguleringsplaner for kommunen.

Sikrer geografiske data

Vi skal stå sentralt for å sikre et tilstrekkelig tilfang av geografiske data for å dekke alle brukeres behov. Eksterne brukere vil i denne sammenheng blant annet være; Vegvesenet, energiverk, Statens kartverk, Telenor, kabel-TV-selskapene, NSB, Politiet, Forsvaret, eiendomsmeglere, nabokommuner og ikke minst publikum.
 
Geodataseksjonen er også den lokale matrikkelmyndigheten hvor samtlige ansatte er autoriserte matrikkelførere.
 

Trenger du kart?

Ut fra den digitale kartbasen produseres kart i forskjellige målestokker og ulike tema. Vi kan levere ferdige plott og digitale kartbaser i ulike dataformat (SOSI, DXF, QUADRI OG KOF).

Kart og geodata kan bestilles hos geodataseksjonen via vår nettbutikk. For digital leveranse inngås avtale om rettigheter til bruk, og bestiller må betale et uttaksgebyr.

Finansiering og oppdatering

Geodataseksjonen har digital kartdekning over hele kommunen. Dette er finansiert gjennom samarbeidsprosjekter med andre store kartbrukere som E-verk, Televerk, Jernbaneverket, Statens kartverk, Vegvesenet og andre (Geovekst).

Den digitale basen oppdateres kontinuerlig ved administrative rutiner og fotogrametrisk ajourføring.
Kommunen har også full dekning av ortofoto (vertikalfoto) som brukes som supplement til de konstruerte kartdataene.
 

Hvem har ansvaret?

Geo-data-avdelingen ledes av  Anders Tandberg. Avdelingen er underlagt enhet plan og miljø som igjen er en del av kommunalområde teknisk.  


Hvor får jeg svar?

Menyen til venstre er veien videre til kommunens ulike tekniske tjenester. Menyen til høyre gir deg kontaktinformasjon, relevante skjemaer og nyttig informasjon fra andre aktører enn Halden kommune.
 
 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

 

Opprettet: 20.05.2016 14:01

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar