Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nedgravde oljetanker

  Endret:05.11.2018 15:41 Emneord (los) Natur og miljø

Nedgravde oljetanker representerer en økende kilde til forurensning i grunnen. En stor del av tankene er ståltanker lagt ned på 1960- og 70-tallet. Disse blir utsatt for korrosjon både innvending og utvendig.


De mest alvorlige problemene oppstår ved forurensning av grunn og vassdrag, men også innemiljø i boliger kan bli skadelidende ved lekkasjer fra slike tanker.

Tankeier har ansvaret

Eier av en nedgravd oljetank har et selvstendig ansvar for at tanken er i forsvarlig stand og opereres slik at forurensning unngås. Dette følger av forurensningsloven § 7 om plikten til å unngå forurensning. Når tanken kontrolleres, skal dokumentasjon på tankens tilstand sendes til kommunen.

Dersom en tank skal tas permanent ut av bruk, skal den normalt tømmes, rengjøres, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal også sendes kommunen. Tilstandskontroller og tømming må utføres av kvalifisert foretak.

En ubrukt tank som blir liggende i bakken kan gi grunnlag for å registrere eiendommen med mistanke om forurensning i grunnforurensningsdatabasen. Det vil med stor sannsynlighet kun være et tidsspørsmål før det går hull på tanken slik at restolje lekker ut og fører til oljeforurensning. En registrering i databasen for grunnforurensning vil automatisk overføres til matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister.

Registrer din tank!

oljetank.JPGHalden kommune ønsker å beskytte miljøet mot forurensning, og deg som tankeier mot store opprydningskostnader. Oppstår det en lekkasje fra din oljetank, er dette ditt ansvar, og det er ikke sikkert at forsikringen vil dekke alle kostnadene oppryddingen medfører. Med et godt oljetankregister blir det lettere å finne kilden til en eventuell lekkasje. Er det oljetanken din som har forårsaket lekkasjen betyr dette at opprydningskostnadene dine blir lavere, ettersom kilden oppspores raskere.


Dersom det er eller har vært en nedgravd oljetank på din eiendom, kan du registrere den i det elektroniske skjemaet som ligger på høyre side om du bruker en pc og under teksten om du sitter ved et nettbrett/mobil eller du kan fylle det ut
her.

Forbud mot fossil fyringsolje

I 2020 blir det forbud mot oppvarming av boliger og andre bygninger med fossil fyringsolje. Oljefyrer vil dermed i de fleste tilfeller bli overflødig, og oljetanker vil bli stående ubrukt med mindre man går over til bioolje.

Selv om tanken er «fyrt tom» vil det som regel være betydelige mengder restolje igjen – ca. 10 % av tankens volum. Etterhvert som tanken eldes og korroderer, vil denne restoljen kunne lekke ut i grunnen. Slike lekkasjer kan være svært kostbare å rydde opp i, gjennomsnittlig kostnad anslås til i overkant av 200 000 kr. Til sammenligning koster oppgraving av tanken 10 000 – 30 000 kr. Tallene er hentet fra Miljødirektoratet.

Enova gir støtte til å bytte ut oljefyring og til å fjerne selve oljetanken fram til 2020. Les mer her.

Forslag til endring i forskrift – alle tanker må opp

Miljødirektoratet har kommet med forslag til endring av forurensningsforskriftens kapittel 1. Endringen går ut på at forskriften skal omfatte alle oljetanker i hele landet, uavhengig av størrelse og beliggenhet. Dette innebærer da at alle oljetanker som tas permanent ut av bruk, må tømmes og graves opp.

Enova har en tilskuddsordning for fjerning av oljefyr og oljetank som er blitt økt i 2018. I 2019 blir den halvert i forhold til 2018 og i 2020 blir den helt borte. Derfor kan det virkelig lønne seg å få tanken opp og installere et miljøvennlig fyringsanlegg.

Kontakt

 

 Kontakt

​Martine Ringdal, mob 48268078

martine.ringdal@halden.kommune.no

Opprettet: 21.11.2011 12:25

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar