Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oljeholdig avløpsvann

Ragnhild Wendelbo Endret:06.07.2018 14:46 Emneord (los) Natur og miljø

Bilvask (Foto Pixabay.com - paulbr75).jpgMed oljeholdig avløpsvann menes spillvann (avløpsvann) og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. Forurensning av overflatevann fra slike stoffer kan forårsake alvorlig skade på vannkvaliteten og livet i vann.

Utslipp av oljeholdig avløpsvann reguleres i forurensningsforskriften kapittel 15​. Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av kapitlet følges. 

Utslipp skal ikke overstige 50 mg/l. Før utslipp av oljeholdig avløpsvann skal utslippet passere sandfang eller lignende renseinnretning. Ulike varianter av gravimetriske oljeutskillere er den mest vanlige anleggstypen for behandling av oljeholdig avløpsvann. En oljeutskiller skiller vann fra olje.

oljeutskiller.jpg

Skjematisk framstilling av en gravimetrisk oljeutskiller like før tømming

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av oljeholdig avløpsvann, skal det innsendes og godkjennes søknad om utslippstillatelse. Søknaden behandles av forurensningsmyndigheten i kommunen.

Hvem gjelder kravene om oljeholdig avløpsvann for?

Kravene til utslipp av oljeholdig avløpsvann gjelder for følgende virksomheter når virksomheten enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende:

  • bensinstasjoner
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • anlegg for understellsbehandling

Eier/bruker av oljeutskiller er ansvarlig for drift og vedlikehold

Det er eier/bruker som er ansvarlig for drift og vedlikehold av utskiller. Det bør utarbeides en oversikt over nødvendige driftsoppgaver i tilknytning til anlegget. Den kan være i form av en sjekkliste/og eller driftsjournal. Sandfang, oljeutskiller og oppsamlingstank for utskilt olje skal tømmes minst en gang pr. år. For vaskehaller/vaskeplasser skal det hentes ut to prøver per år, henholdsvis i sommer- og vinterhalvåret.


 Kontakt

 

Opprettet: 24.11.2011 12:33

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar