Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Klima og energi

  Endret:16.07.2020 10:30 Emneord (los) Natur og miljø

Halden kommune har vedtatt en klima- og energiplan for å møte dagens miljøutfordninger


klima og energi.jpgFaren for global oppvarming på grunn av økte utslipp av menneskeskapte klimagasser, er ansett
som vår tids største miljøutfordring. Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har økt
betydelig siden førindustriell tid og har gitt en forsterket drivhuseffekt. De siste 100 årene har
den globale middeltemperaturen økt med nesten 0,8 °C. FNs klimapanel (IPCC) regner det som
meget sannsynlig at mesteparten av temperaturøkningen siden midten av 1900-tallet skyldes menneskeskapte utslipp. 

Skal vi nå aktuelle utslippsmål på klimaområdet, vil det kreve en svært omfattende innsats i
årene framover. Mye av dette arbeidet må initieres sentralt, men det er også helt nødvendig at det
tas grep regionalt og lokalt. I denne sammenheng er Klima- og energi plan for Halden kommune utarbeidet.
 
Miljøutfordringene er både av lokal og global karakter og er i stor grad knyttet til produksjon og bruk av energi. I energisammenheng er det de lokale utslippene fra de fossile brenslene olje og gass, samt drivstoffene bensin og diesel som bidrar mest til utslipp av klimagasser. Imidlertid vil tiltak innenfor redusert elektrisitetsbruk også bidra til reduksjoner av de globale klimagassutslippene.
 
Kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til å legge om forbruket av energi. Klima- og energiplanen for Halden er utarbeidet som et lokalpolitisk styringsverktøy.
 

Formålet med klima og energiplanen:

  • Kartlegge og framskrive forventet utslipp av klimagasser og energiforbruk fra Halden
    kommunes virksomhet og fra hele lokalsamfunnet Halden fram mot 2020.
  • Opprette en dialog med kommunale virksomheter og lokalsamfunnet (private
    husholdninger, industri, transport og annen næringsvirksomhet) om hvordan kommunen og lokalsamfunnet best kan møte utfordringene i forhold til reguderte klimautslipp og energiforbruk
  • Definere mål og prioriterte tiltak for klimagassutslipp og energiforbruk.
  • Beskrive konkrete tiltak for bedre klimaadferd og energieffektivisering.

Her finner du kommunedelplan for klima og energi

 Kontakt

 

 Skjema

 

Opprettet: 03.12.2010 10:14

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar