Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Enova

Karine Engebretsen Endret:19.09.2017 15:22 Emneord (los) Natur og miljø

Enova.PNG

Enova SF er eid av Olje- og energidepartementet og ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon.

 

 

Formål og rammer
 
Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Vårt oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Vi samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder.

Virksomheten skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser.
 
Hvor kommer våre midler fra?

Finansieringen av virksomheten skjer via tildelte midler fra Energifondet. Tilgjengelige midler skal benyttes mest mulig kostnadseffektivt for å nå de målene myndighetene til en hver tid har for vår virksomhet.
 
Energifondet finansieres blant annet gjennom et lite kostnadspåslag på strømregningen, kalt nettpåslaget. I tillegg blir Energifondet tilført avkastningen fra "Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging". Dette fondet er per januar 2014 på 40 milliarder kroner og skal styrkes med 5 milliarder kroner i 2015, og 5 milliarder kroner i 2016.

Teksten er hentet fra Enova sin hjemmeside: ​http://www.enova.no

 

 Kontakt

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 12.05.2015 13:10

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar