Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Miljø og landbruk

  Endret:06.05.2020 12:59 Emneord (los) Natur og miljø

klokkesøte.pngDette bildet viser Haldens kommuneblomst "Klokkesøte". På disse sidene finner du faglig informasjon om blant annet forurensing, naturforvaltning, biologisk mangfold og energi. Se fane til høyre for mer informasjon om de ulike temaene.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajourføring av jordsmonnkart i Halden kommune

​​NIBIO vil i vår gjennomføre en ajourføring av jordsmonndataene i kommunen vår og vi ønsker på denne måten å informere om dette.

Mer om jordsmonnskart kan du lese på NIBIOs nettsider.

Feltarbeid vil foregå i perioden ca. 20 april til 15. mai. Kartleggingen vil foregå på fulldyrka og overflatedyrka mark. Feltarbeiderne vil være ikledd gule refleksvester og ha med jordbor og felt-PC. NIBIO tar den pågående Koronapandemien på største alvor, og følger til enhver tid de retningslinjer og bestemmelser som de statlige og lokale myndighetene setter.
Hvis noen ikke vil tillate at feltpersonell fra NIBIO går over dyrka mark i dette tidsrommet kan dere gi beskjed til landbrukskontoret i Halden kommune som vil varsle NIBIO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unngå hagerømlinger – bruk kommunens hageavfallsmottak 

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold?
Hele 70 prosent av arter på Norsk fremmedartliste er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Les mer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Støtteordning til tiltak i ulvesonen

​Bakgrunnen for ordningen er Stortingets ønske om å etablere en økonomisk ordning for tap av eventuelle
rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.

Halden kommune har fått tildelt 2 mill. fra Miljødirektoratets støtteordning til kommuner med ulverevir. Privatpersoner, næringsdrivende og organisasjoner kan søke. Les mer her


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Kommunen er gjennom miljøinformasjonsloven pålagt å gi den som ønsker det informasjon om miljø.
 
Retten gjelder opplysninger om det ytre miljøet i kommunen og om forhold som påvirker eller kan påvirke miljøet. Dette kan for eksempel være informasjon om planlagte eller igangsatte tiltak eller aktiviteter i miljøet.
 
Formålet med loven er å gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, i tillegg til å fremme allmennhetens mulighet til å delta i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet.


Hvor finner jeg svar?

Menyen til venstre er veien videre til mer informasjon om Halden kommunes arbeid med miljø. I menyen til høyre finner du kontaktinformasjon til de i kommunen som jobber med dette. Du finner også relevante skjemaer og informasjonen fra andre aktører i menyen til høyre.

Dette er nyttig for mange:

Hvem har ansvaret?

Avdeling for Miljø og landbruk ledes av Harald Nøding Østvik. Denne avdelingen er en del av enhet plan og miljø i kommunalområde teknisk.

 Kontakt

 

 Skjema

 

Opprettet: 13.04.2011 11:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar