Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Regionale miljøtiltak i jordbruket

  Endret:19.09.2017 14:46 Emneord (los) Landbruk

For Østfold er det utarbeidet tilskuddordning for miljøtiltak i jordbruket gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP). Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd via kommunen.

Ordningen omfatter følgende miljøformål i landbruket:

  • avrenning til vassdrag
  • kulturlandskap og kulturminner
  • friluftsliv
  • biologisk mangfold

Regionale miljøtiltak i jordbruket ble innført med virkning fra 2005. De regionale miljøprogrammene med tilliggende tilskuddsordninger, skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket utover det som er mulig i nasjonale ordninger. Tilskuddene betales ut direkte til bønder som oppfyller vilkårene for de ulike ordningene. hovedvekten av midlene utbetales per areal eller per beitedyr.​

Østfold er et av de fylkene i landet som har høyest oppslutning om det regionale miljøprogrammet. I 2010 deltok 70 % av Østfolds bønder og gjennomførte viktige miljøtiltak for å forbedre vannkvaliteten i vassdragene våre, og for å ta vare på viktige kvaliteter i kulturlandskapet.

Miljøprogrammet inneholder tilskudd til frivillige tiltak som skal tilpasses utfordringene og potensialet på den enkelte gård. I Østfold er det også foretatt regionale miljøkrav der det stilles krav om å gjennomføre miljøtiltak for produksjonsarealene. Dette er viktige tiltak for å bedre vannkvaliteten i vassdragene.

Som et tiltak for bedre vannkvalitet og redusert avrenning av jordpartikler og næringsstoffer gis det tilskudd til bl.a. å ikke høstpløye. Oversikten her viser utviklingen i Halden over areal som ikke høstpløyes fra 1999 til 2011

Fylkesmannen i Østfold

 Kontakt

 

 Skjema

 

Opprettet: 11.11.2011 09:34

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar