Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Utlysning av økologiske handlingsplanmidler 2012

Lisa Gustavsen Endret:18.12.2015 12:16

Har du en god økologisk prosjektidè? 1. mars 2012 er søknadsfristen for å søke om økologiske handlingsplanmidler.

debio_53571_215D0N_125x94_jpg_53578_6391Z0_125x94.jpgHar du gode ideer og prosjekter som kan bidra til økt økologisk matproduksjon og forbruk i Østfold? Da kan du søke Fylkesmannen om støtte til dette.

Formålet med midlene er å bidra til å nå det nasjonale målet om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020.​
Vi har noen særlige satsingsområder her i Østfold, som vi kan gi støtte til tiltak innenfor. Innen produksjon: Korn og grovfôrbasert husdyrproduksjon. Innen forbruk: Storhusholdning og barn/unge. Les mer om prioriterte satsingsområder i vår økologiske handlingsplan. I utgangspunktet kan alle søke, men fellestiltak med store ringvirkninger vil bli prioritert framfor tiltak eller investeringer på det enkelte foretak.

Innen produksjon og forbruk er det mulig å søke midler til følgende tiltak:
 • Kompetanseheving (veiledning og opplæring)
 • Markedsføring/profilering
 • Nettverksbygging
 • Produksjonsfremmende tiltak
Har du en projektidè som passer til dette, så send oss en søknad som inneholder alle punktene nedenfor. Det gis i utgangspunktet kun tilskudd til ettårige prosjekter.

Søknaden sendes til:
Fylkesmannen i Østfold
Landbruksavdelingen
Postboks 325
1502 Moss

Eller elektronisk til postmottak@fmos.no

Brev eller e-post må merkes ”Økologiske handlingsplanmidler 2012”.

Dersom dere har spørsmål, så kontakt Torbjørn Kristiansen på telefon 69 24 75 63

Søknadsfrist 1.mars 2012.
 
Disse punktene må med i søknaden (søknader som ikke oppfyller dette, kan bli sett bort fra):
 • Navn/organisasjon:
 • Organisasjonsnummer:
 • Kontonummer:
 • Adresse:
 • Telefon:
 • Epost-adresse:
 • Internett-adresse:
 • Ansvarlig for prosjektet/kontaktperson:
 • Prosjekt-tittel:
 • Mål for prosjektet:
 • Beskrivelse av tiltakene:
 • Fremdriftsplan/milepæler med oppstart og avslutning av prosjektet:
 • Kostnadsoverslag / budsjett:
 • Finansieringsplan, og sum tilskudd dere søker Fylkesmannen om (hvem betaler hva, tilskudd, søkerens egenandel):
 • Eventuelle andre finansiører det er søkt tilskudd fra:
 • Eventuelle samarbeidspartnere:
Vi håper på mange gode søknader!
(30.01.2012)

 
Kontaktperson i Østfold fylkeskommune: 
Opprettet: 31.01.2012 08:03

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar