Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skog- og jordbruk

Karine Engebretsen Endret:05.09.2019 14:11 Emneord (los) Landbruk

landbruk halden.jpgHalden kommune har 63.000 daa fulldyrka jord fordelt på cirka 210 driftsenheter. Arealet av
dyrket mark utgjør 8,2 prosent av Østfolds totale areal dyrket mark. 


Jordsmonn i kombinasjon med gunstig klima gjør at jordbruksarealene i Halden hovedsakelig er høyproduktive. Nesten alt jordbruksareal i Halden nyttes til produksjon av matkorn.

Det finnes 441 skogseiendommer i kommunen, som totalt forvalter et produktivt areal på 412.000 daa. Kommunen har en samlet årlig avvirkning på omkring 100.000m2.

Hvor finner jeg svar?

Menyen til venstre er veien videre til mer informasjon om Halden kommunes arbeid med skog- og landbruk. I menyen til høyre finner du kontaktinformasjon til de i kommunen som jobber med dette. Du finner også relevante skjemaer og informasjonen fra andrer aktører i menyen til høyre.

Hvem har ansvaret?

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst er organisert under avdeling for Miljø og landbruk som ledes av Harald Nøding Østvik. Denne avdelingen er en del av enhet plan og miljø i kommunalområde teknisk.

 Kontakt

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 13.04.2011 11:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar