Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Omdisponering og deling

  Endret:05.09.2019 14:22 Emneord (los) Landbruk

Jordloven har regler om omdisponering av dyrka jord og deling av landbrukseiendom.


Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, er det nødvendig med tillatelse fra landbruksmyndighetene i kommunen. Vedtak om deling av landbrukseiendom med hjemmel i Jordloven kan påklages til Fylkesmannen.

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyning på kort og lang sikt. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket jord til annet enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkes om tillatelse til dette.

Det skal en god del til for å kunne gi samtykke til omdisponering etter jordloven. Hovedårsaken til dette er et ønske om å bevare mest mulig jordbruksareal med tanke på fremtidig matproduksjon.

Spørsmål om deling/omdisponering/priser av landbrukseiendom kan rettes til:

 Kontakt

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 09.11.2011 10:14

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar