Tittel: Omdisponering og deling
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/miljøoglandbruk/skogogjordbruk/jordbruk/Omdisponering og deling/Sider/side.aspx
Omdisponering og deling

Omdisponering og deling

  Endret:05.09.2019 14:22 Emneord (los) Landbruk

Jordloven har regler om omdisponering av dyrka jord og deling av landbrukseiendom.


Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, er det nødvendig med tillatelse fra landbruksmyndighetene i kommunen. Vedtak om deling av landbrukseiendom med hjemmel i Jordloven kan påklages til Fylkesmannen.

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyning på kort og lang sikt. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket jord til annet enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkes om tillatelse til dette.

Det skal en god del til for å kunne gi samtykke til omdisponering etter jordloven. Hovedårsaken til dette er et ønske om å bevare mest mulig jordbruksareal med tanke på fremtidig matproduksjon.

Spørsmål om deling/omdisponering/priser av landbrukseiendom kan rettes til:

 Kontakt

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 09.11.2011 10:14
Du er her: Hjem > Teknisk > Miljø og landbruk > Skog- og jordbruk > Jordbruk > Jordbruk - Omdisponering og deling