Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

SMIL-midler

  Endret:18.06.2020 13:04 Emneord (los) Landbruk

SMIL er spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap. SMIL omfatter tilskudd til miljøinnsats utover det som blir forventet av vanlig jordbruksdrift.

 

SMIL-midler.jpgFormålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Målgruppe
Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

Kriterier
For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen. Tiltakene må ikke komme i konflikt med viktige naturverdier og kulturminner. Kart som viser arealet/objektets beliggenhet, der tiltaket skal gjennomføres er obligatorisk og legges ved søknaden. Gjødselplan og plantevernjournal må også dokumenteres.


Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmann.

Søknadsskjema finner du på landbruksdirektoratet sine nettsider eller søk her.

Søknadsfrist er 1.mars og 1.september.

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

 Kontakt

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 10.11.2011 12:18

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar