Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler)

  Endret:09.07.2018 12:07 Emneord (los) Landbruk

Formålet med BU-midlene er å fremme lønnsom næringsutvikling på bygdene innen og i tilknytning til landbruket. 


Dette gjøres ved å:

  • Medvirke til​ utvikling av ny næringsvirksomhet på landbrukseiendommen
  • Utvikle og modernisere driftsapparatet for det tradisjonelle landbruket for å sikre at aktivitet i landbruk i hele landet
  • Fremme lokalsamfunnstiltak som legger forholdene til rette for næringsutvikling
  • Stimulere til rekruttering av begge kjønn i landbruket

Det kan søkes om støtte til utrednings- og tilretteleggingstiltak, etablererstipend, bedriftsutvikling, investeringer, praktikant og andre tiltak. Det kan søkes om tilskudd, rentestøtte og rentelån. BU-lån kan også gis til oppføring av boliger på landbrukseiendommer.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er personer med tilknytning til landbrukseiendom. Fellesprosjekter der også personer og bedrifter uten landbrukstilknytning deltar, samt tiltak som fører til økt verdiskaping fra landbruket og landbrukstilknyttet virksomhet, kan støttes.

Vilkår

Søknaden vil blir vurdert i forhold til de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge. Fylkesmannen utarbeider den regionale strategien for bygdeutviklingsmidlene. Denne strategien danner igjen grunnlag for de fylkesvise retningslinjene som Innovasjon Norges distriktskontorer utarbeider. 

Søknadsskjema

Søknaden rettes til Innovasjon Norge.

Du kan kontakte kommunen v/landbrukskontoret for å få veiledning og hjelp til å søke Innovasjon Norge om bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler.

 

 Kontakt

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 16.11.2011 12:29

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar