Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Produksjonstilskudd

  Endret:09.07.2018 12:08 Emneord (los) Landbruk

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket med felles
forvaltningsrutiner. Det er kommunen som behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd. 


Formålet med produksjonstilskudd er å "bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsetninger Stortinget har trukket opp (jf.Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket ).
 
Tilskuddet beregnes med en sats pr. dyr eller dekar areal. Det er lagt vekt på at retten til tilskudd skal være mest mulig uavhengig av hvordan foretaket er organisert. Det innebærer blant annet at ansvarlige selskap, aksjeselskap m.fl. på lik linje med enkeltmannsforetak kan få innvilget søknad om produksjonstilskudd.
 

Elektronisk søknad

Det er mulig å søke om tilskudd via altinn. Denne tjenesten er tilgjengelig i en periode på ca. 20
dager før søknadsfristene 20. august og 20. januar, og kan brukes av foretak som har fått tilsendt
forhåndsutfylt søknadsskjema med brukernavn og passord. 
 

Krav til søkere

Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og disponerer dyr og/eller areal, kan søke
produksjonstilskudd. Alle foretak som ønsker å søke produksjonstilskudd må ved
registreringstidspunktet:
  • Være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen
  • Være registrert som merverdiavgiftspliktig eller ha hatt en omsetning på minimum kr 20 000 i løpet av de siste tolv måneder før registreringsdato.
  • Drive vanlig jordbruksproduksjon på èn eller flere landbrukseiendommer

Vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd står også i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket.

Veiledning

For brukerveiledning til elektronisk søknad og veiledning til pålogging på Altinn se fane til høyre

 

 Kontakt

 

 

 Eksterne lenker

 

 Veiledning

​Brukerhjelp - elektronisk søknad

Veiledning - pålogging Altinn

Opprettet: 10.11.2011 13:39

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar