Tittel: Produksjonstilskudd
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/miljøoglandbruk/skogogjordbruk/jordbruk/tilskudds- og støtteordninger/produksjonstilskudd/Sider/side.aspx
Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd

  Endret:05.09.2019 14:43 Emneord (los) Landbruk

Du kan søke om produksjonstilskudd.
I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av

  • jordbruksareal
  • grønt- og potetproduksjon
  • husdyrhold

 Produksjon jordbruk.jpgTilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Kriterier
Landbruksforetaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak.

Foretak som bare søker tilskudd til birøkt, er unntatt fra kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold.

Søknadsskjema
Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn. Les mer på landbruksdirektoratet sine nettsider.

Søknadsfrist
15. mars og/eller 15. oktober, avhengig av hvilke produksjoner det søkes om tilskudd til.

10. januar – etterregistrering av enkelte opplysninger.

Søknadsbehandling
Kommunen skal innhente nødvendige opplysninger og fatte vedtak. Tilskuddsbrevet blir automatisk sendt til Altinn.

 Kontakt

 

 Eksterne lenker

 

 Veiledning

​Brukerhjelp - elektronisk søknad

Veiledning - pålogging Altinn

Opprettet: 10.11.2011 13:39
Du er her: Hjem > Teknisk > Miljø og landbruk > Skog- og jordbruk > Jordbruk > Jordbruk - Tilskudds- og støtteordninger > Produksjonstilskudd