Tittel: Skogbruk
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/miljøoglandbruk/skogogjordbruk/skogbruk/Sider/side.aspx
Skogbruk

Skogbruk

  Endret:07.11.2017 12:35 Emneord (los) Natur og miljø

GammelskogKommunen har en rekke ansvarsområder innen lovforvaltning og tilskuddsforvaltning for fagfeltet skogbruk.
Se fane til venstre for mer informasjon om ulike tema.

Kommunen skal i tillegg til å være forvalter, også være veileder knyttet til skogbruksfaglige spørsmål.

Skogbruksloven med tilhørende forskrifter er den mest sentrale loven for fagområdet

Normaler for landbruksveier.pdf

For skogbruksrelaterte spørsmål ta kontakt med: 
Torbjørn Fosser
telefon: 906 57 973
e-post: torbjorn.fosser@halden.kommune.no

 

 

 Kontakt

 

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 07.11.2011 09:16
Du er her: Hjem > Teknisk > Miljø og landbruk > Skog- og jordbruk > Skogbruk