Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Foryngelse og skogskjøtsel

Ragnhild Wendelbo Endret:07.11.2017 13:19 Emneord (los) Natur og miljø

En vellykket etablering av ny skog er avgjørende for fremtidig produksjon og økonomi. 

plantefelt.jpgGod skogskjøtsel legger grunnlaget for en langsikgtig og bærekraftig ressursforvaltning. Det har stor betydning at foryngelsesinnsatsen tilpasses forholdene på stedet og at tiltak settes inn til rett tis.​

Skogskjøtselen skal stimulere til en virkesproduksjon som i volum og kvalitet kan møte fremtidas utfordringer, samtidig som skogens flersidige funksjoner og skogens miljøverdier ivaretas.

Skogeier er gjennom skogbruksloven pålagt å at foryngelse og hogst er tilfredsstillende og del av et langsiktig og bærekraftig skogbruk.

Håndheving av foryngelsesplikten

Kommunen som skogbruksmyndighet har ansvar for å håndheve foryngelsesplikten. Målet med oppfølgingen er å avdekke om planting er gjennomført der hogstform og feltets beskaffenhet tilsier at planting bør velges som foryngelsesmetode, og at felt som er anlagt for naturlig foryngelse er tilfredsstillende tilrettelagt for dette.

 

 Kontakt

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 01.12.2011 13:22

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar