Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skogfond

Ragnhild Wendelbo Endret:14.09.2017 13:49 Emneord (los) Landbruk, Natur og miljø

Skogfond er en pliktig avsetning der hensikten er å sikre finansiering av et bærekraftig skogbruk på eiendommen.​ Skogfond skal gi skogeier et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samtidig sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Bruk av skogfond er hjemlet i Skogloven, og består av midler som skogeier plikter å sette av ved salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har en egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen.

skogsbilvei.jpgSkogfond kan bukes til:

  • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
  • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
  • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
  • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog   
  • Skogbruksplanlegging   
  • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse   
  • Forsikring av skog   
  • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift   
  • Oppmerking av eiendomsgrenser

Skattefordel

Delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og ikke beskattet. Skattefordelen oppstår mår pengene tas ut igjen av fondet. Dette fordi en andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel.

For ytterligere informasjon om skogfond

 Kontakt

 

 Eksterne lenker

 

 Veiledning

Brukerveiledning - Web-Skas for skogeier

Ofte silte spørsmål om bruk av skogfond

Opprettet: 01.12.2011 10:03

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar