Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Reguleringsendringer

  Endret:20.09.2017 11:40 Emneord (los) Plan

En reguleringsplan/bebyggelsesplan avklarer utnyttelse og bruk av de arealene den omfatter. Den er juridisk bindende og består av et plankart med ulike arealbrukskategorier og reguleringsbestemmelser. En reguleringsplan er i mange tilfeller nødvendig for gjennomføring av tiltak og utbygging, men kan også være viktig for å verne bygninger eller arealer.

Her finner du mer om kommuneplanens arealdel

 
Ofte kan det være ønske/behov for å omregulere/endre en gjeldende reguleringsplan. Dette for at reguleringsplanen f. eks skal være i tråd med gjeldende kommuneplan eller at det er ønske om å utbygge og utvikle det tidligere regulerte området på en annen måte enn vedtatt reguleringsplan viser, eller fordi forutsetningene for et tidligere reguleringsvedtak kan være endret.
 
En omregulering/endring av gjeldende reguleringsplan følger samme saksbehandlingsprosess som under utarbeidelse av en reguleringsplan for et område som i utgangspunktet var uregulert.
 
Omregulering/endring av gjeldende reguleringsplan utarbeides både i kommunal og privat regi.
 
Opprettet: 09.12.2010 13:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar