Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Plan

Karine Engebretsen Endret:06.01.2020 11:17 Emneord (los) Plan


Alle kommuner skal drive løpende planlegging av sine arealer. Planleggingen skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktig felles verdier og sikrer gode levevilkår innenfor rammen av bærekraftig utvikling.


I Halden kommune har Avdeling for samfunnsutvikling ansvar for kommunens overordnede arealplanlegging, mens Planavdelingen på Enhet for plan og miljø har ansvar på reguleringsplannivå.

Planavdelingen jobber bl.a. med:

  • Behandling av private reguleringsforslag
  • Utarbeiding av kommunale reguleringsforslag
  • Endring av vedtatte reguleringsplaner
  • Behandling av delingssaker

 

Hvor finner jeg svar?

Menyen til venstre gir deg mer informasjon om planarbeid på reguleringsplannivå. Her finner du kommunens planveileder og til denne ligger maler som skal benyttes ved utarbeiding av planforslag. 

I menyen til høyre finner du kontaktinformasjon til de i kommunen som jobber med dette.
Du finner også noen relevante eksterne lenker der. 


Informasjon om kommunens overordnede arealplanlegging finner du på Avdeling for samfunnsutvikling


Nyttige lenker:

  • Planforslag som ligger ute til høring og offentlig ettersyn finner du her: Kunngjøringer
  • Kommunens overordnede planer som f.eks. «Kommuneplanens arealdel» og «Sentrumsplan» finner du her:Planer
  • Kommunens kartløsning, hvor du bl.a. finner reguleringsplaner med bestemmelser finner du her:Kart
  • Informasjon om gebyrer (Kap. 10.5.3 Betalingsregulativ for plan og miljø): Gebyrregulativer

 

Hvem har ansvaret

Planavdelingen ledes av Morten Høvik, morten.hovik@halden.kommune.no.

Ansatte på planavdelingen er arkitekt Erik Vitanza, arealplanlegger Øivind Juel Kristiansen, leder Morten Høvik og arealplanlegger Inger Helene Kjerkreit.

  
Denne avdelingen er en del av Enhet Plan & Miljø i kommunalteknisk område, leder er Bernt-Henrik Hansen
bernt-henrik.hansen@halden.kommune.no

Øvrig kontaktinformasjon finner du under Kontakt.


Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar