Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Gangvei langs Tista

Henrik Meyer Endret:24.07.2019 13:16

Tista - oppgradering av gangvei (Foto Henrik D. Meyer, Halden kommune).jpgHalden kommune skal bygge gangvei langs elva Tista fra gangbrua til Mølen. Når dette arbeidet er gjennomført blir det mulig å gå på begge sider av elva hele veien fra Vaterland bru og ut til fjorden. 

Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.


Anleggsarbeidet vil foregå langs elvebredden fra gangbrua og forbi jernbanen i retning Mølen. Prosjektet er finansiert med hjelp av spillemidler.

Hva skal gjøres?

Det skal bygges brygge i vannet samt gangvei på land på noe av strekningen. Det vil bli tilrettelagt for å slippe folk av fra båt, men det planlegges ikke permanente båtplasser langs denne brygga. Arbeidet starter i begynnelsen av mars 2019 med peling. Det skal settes ned 150 peler i vannet. Denne jobben vil bli gjort fra en lekter som ligger på elva. 

Hvorfor?

gangvei-langs-Tista.pngPå nordsiden av Tista er det mulig å spasere elvelangs hele veien fra Vaterland bru til fjorden. Det er ikke mulig på sydsiden av elven. I dag er det gangvei/brygge på sydsiden av Tista fra Vaterland bru og til gangbrua. Fra gangbrua og et stykke forbi Halden stasjon er det ingen sammenhengende brygge i dag. Det er brygge på deler av det nederste partiet mot fjorden. Dermed er det i dag ikke mulig å gå hele veien langs elva. 

Etablering av sammenhengende gangvei på begge sider av Tista gir nye turmuligheter i Halden sentrum. Det er bra for folkehelsa og det er et viktig bidrag til forskjønnelse og forbedring av hele Halden sentrum. Arbeidet med denne turstien er en del av et større arbeid med å knytte sammen ulike turstier i Halden, merke disse og gjøre de tilgjengelig for flere innbyggere.

Slik blir det

Det hvite feltet på dette bildet viser hvordan den nye gangveien skal bli. Dette er en illustrasjon.
Tista-gangvei2.JPG


Kjøring og parkering

Mesteparten av dette arbeidet vil foregå i områder som i dag ikke er tilgjengelig for publikum, så dette prosjektet vil ha lite påvirkning på transport og parkering. Mye av arbeidet vil gjøres fra vannet. For egen sikkerhet oppfordrer vi båtførere til å holde avstand til anleggsarbeidet, særlig mens det pågår peling. Det vil bli etablert riggplass på Mølen. Eventuelle endringer i parkeringsmønster vil bli skiltet. 

​Fakta: 
​Kontaktinformasjon:
​Byggherre: Halden kommune
Prosjektleder: Asle Berg
Epost: asle.berg@halden.kommune.no
Telefon: 90197840
​Entreprenør: Arne Rød AS
Anleggsleder: Atle Kristoffersen
Epost: arne@arnerod.no
Telefon: 95934710
​Kostnadsramme: 

3,5 millioner kroner
Oppstart/ferdigstillelse: 

​Mars 2019: Oppstart
August 2019: Planlagt ferdigstillelse Opprettet: 28.02.2019 09:54

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar