Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Gangvei ved Hovsveien

Henrik Meyer Endret:21.02.2020 13:49

Halden kommune skal bygge nytt fortau langs Hovsveien for å bedre tryggheten for fotgjengere. 


Det er planlagt å anlegge et tre meter bredt fortau på vestsiden av Hovsveien. Prosjektet er startet for å bedre trygghet for fotgjengere langs Hovsveien, og da særlig skolebarn. Dette er i henhold til Halden kommunes vedtatte trafikksikkerhetsplan. Se kart under for nærmere beskrivelse av hvilken del av Hovsveien som får nytt fortau. 

Reguleringsplan for dette arbeidet ble vedtatt 14. mars 2019. Etter det har det vært jobbet med detaljplanlegging og grunnerverv. Anleggsarbeidet startet i januar 2020 og det er planlagt at fortauet skal være ferdig i løpet av oktober 2020.

Kart
Den røde markeringen på dette kartet viser hvor det skal bygges ny gangvei. 

Anleggskart Hovsveien gangvei (Illustrasjon Halden kommune).png

​FAKTA:
KONTAKTINFORMASJON:
​Oppdragsgiver:        Halden kommune

​Prosjektleder:       Torbjørn Larsen, Halden kommune
Epost:                   torbjorn.larsen@halden.kommune.no
Telefon:                 95 45 98 78
​Entreprenør:  Erling Grimsrud AS

Prosjekterende: AFRY​Kostnadsramme: Ca. 10 millioner kroner


​Fremdrift: 

14. mars 2019 - reguleringsplan vedtatt
30. august 2019 - anbud planlagt utlyst
Januar 2020 - oppstart anleggsarbeid
Oktober 2020 - planlagt ferdigOpprettet: 22.07.2019 13:05

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar