Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nytt kaianlegg på Indre Mølen - del 2

Lisa Gustavsen Endret:22.08.2020 10:27

Indre Mølen kaianlegg 2018 - 3 (Foto Henrik D. Meyer, Halden kommune).jpg

Halden kommune skal bygge nytt kaianlegg på Halden havn. Arbeidet starter mandag 24.august og varer ut året 2020.


Prosjektet omfatter Indre Mølen brygge. Under perioden med peling må man regne med støy fra anleggsarbeidet. Pelingen skal være ferdig rundt uke 41 - 43. Deretter starter legging av betongdekke.


Hva skal gjøres?

Halden kommune skal bygge 117 meter ny kai som skal erstatte et gammelt og dårlig kaianlegg. 

For å få til dette må det settes 164 peler 50-60 meter ned i grunnen. Deretter skal det støpes dekke på toppen. Det er Indre Mølen brygge – der det lagres tømmer – som skal bli ny. Det skal også monteres noen høye lysmaster som skal gi bedre belysning på kaia. Dette er en del av havnestrategien som er vedtatt av havnestyret.

Arbeidet med peling vil foregå mellom klokken 7 og 19 mandag til torsdag. 

Hvorfor?

Kaianlegget som skal erstattes er fra 1930-tallet og er i svært dårlig stand. Tilstanden har gjort at Halden havnevesen i mange år har vært nødt til å legge betydelige begrensninger på bruken av denne kaia. Ved å bygge nytt blir deler av Halden havn oppgradert til moderne standard som gjør det mulig å utnytte havna bedre. Det blir blant annet enklere å tilrettelegge for kranbruk og lagring på en bedre og tryggere måte enn i dag. Dette er viktig for å legge til rette for næringslivet som igjen gir inntekter til Halden kommune.

Kjøring og parkering

Anleggsarbeidet vil foregå på et inngjerdet område på havna. Det vil ikke påvirke veien som går forbi bortsett fra at det vil være noe anleggstrafikk i området. Det er ingen parkeringsplasser som påvirkes av dette arbeidet. 

Det aktuelle bryggeanlegget vil ikke kunne brukes i anleggsperioden. Halden havn har dialog med aktuelle aktører for å tilrettelegge for alternative løsninger for de det gjelder. 

Fakta:Kontaktinformasjon:
Oppdragsgiver:                       Halden kommune
Prosjektleder:       Jon-Marcus Bruun, Halden kommune
Epost:                   jon-marcus.bruun@halden.kommune.no
Telefon:                414 53 777

Prosjektleder:        Asle Berg, Halden kommune
Epost:                    asle.berg@halden.kommune.no
Telefon:                 901 97 840
Entreprenør:                           Rambøll

Underentreprenør peling:       Kynningsrud
Underentreprenør støping:     AF Bygg Østfold

Prosjektleder:       Gunnar Tørnqvist  
Epost:                   gunnar.tornqvist@ramboll.no
Telefon:                975 28 160
Kostnadsramme:                    20 millioner kroner
Fremdriftsplan:  
             
Anleggstart 24.8.2020 Starter med å pele. 
Ferdigstillelse januar 2021Opprettet: 21.08.2020 13:43

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar