Tittel: Ombygging av Os allé 3
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/prosjekter/Sider/Ombygging-av-Os-allé-3.aspx
Ombygging av Os allé 3

Ombygging av Os allé 3

Henrik Meyer Endret:03.09.2020 12:04

Os allé 3 (Foto Lisa Gustavsen, Halden kommune).jpgHalden kommune planlegger å samle bibliotek, kino og flere andre virksomheter i Os allé 3 - tidligere Halden storsenter. Dette er en del av områdeløft nord.


Halden kommunale pensjonskasse (HKP) har kjøpt eiendommen Os allé 3 som tidligere var et kjøpesenter. Samtidig har Halden kommune inngått avtale om å leie bygget. Det er også avtalt en opsjon som gir kommunen muligheten til å kjøpe bygget i fremtiden hvis ønskelig. Kommunen planlegger å flytte følgende virksomheter til dette bygget:

  • Halden bibliotek
  • Frivilligsentralen i Halden
  • Edderkoppen gavemakeri med verksted
  • Kino med 3 saler
  • Ungdomskafè med aktiviteter 
  • Familiens hus (Helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, Maurtua åpne barnehage, Jordmor, PPT, Spesialpedagogisk team, Barnevernet)

Slik kan det bli

Os allé 3 må bygges om for å huse alle virksomhetene Halden kommune ønsker å samle der. Endelig utforming av bygget er ikke avklart, men AART/SJ arkitekter har laget et forslag til planløsning for bygget. I presentasjonen av disse skissene har arkitektene også lagt med en rekke bilder fra andre tilsvarende bygg som er til inspirasjon for denne ombyggingen.

Det skal foretas grunnundersøkelser for å avklare mulighetene for å grave en kinosal ned i bakken. Resultatet av slike undersøkeser vil kunne påvirke endelige løsning. 

Hvorfor?

Ombyggingen av Os allé 3 er en viktig del av Halden kommunes områdeløft nord. I det legger vi at virksomhetene som samles i dette bygget er valgt ut nettopp fordi disse skal bidra til å gi dette området et løft. Alle virksomhetene har det felles at de samler mange mennesker og dermed vil dette bidra til økt aktivitet i denne delen av sentrum.

Å flytte til et sentralt bygg sammen med andre kan i seg selv også gi flere av virksomhetene et løft ved at disse blir mer synlig enn i dag. Det er blant annet forventet at både besøkstall og utlån vil øke ved å etablere biblioteket i Os allé 3 sammen med andre virksomheter. Det er også en forventning om at en ny kino med 3 saler vil gjøre kinotilbudet i byen mer attraktivt.  

Samtidig har det også vært et kriterie at lokalene virksomhetene bruker i dag, enten skal kunne avhendes eller leies ut til andre. I praksis betyr blant annet at kommunen ikke vil forlenge sin leieavtale om Familiens hus når denne går ut. Videre vil det være mulig å selge lokalene som i dag er bibliotek, Edderkoppen, Frivilligsentralen og kino. Lokalet mellom kino og kulturskolen er tenkt overtatt av kulturskolen. 

Politisk behandling

Dette prosjektet er ennå til politisk behandling. Det er valgt arkitekt som har utarbeidet et forslag, men endelig løsning er ikke helt avklart. Det er heller ikke besluttet når dette omfattende anleggsarbeidet skal starte. 

Dette prosjektet skal til politisk behandling i mars 2019. Saken skal behandles slik:

Via lenkene over vil du finne saksdokumenter til de aktuelle møtene etterhvert som de blir klare. I saksdokumentene finner du mer bakgrunnsinformasjon og rådmannens forslag. Husk at det er først når det er gjort poltiske vedtak at noe er bestemt. Mer konkret informasjon vil derfor kunne publiseres i etterkant av den politiske behandlingen. 


Fakta: 
​Kontaktinformasjon:
​Byggherre: Halden kommune
Gun Kleve, prosjektleder områdeløft nord
Epost: gun.kleve@halden.kommune.no
Telefon: 93243233
​Totalentreprenør: Øst AS, Veidekke
IKKE AVKLART
Epost: 
Telefon:
​Arkitekt: AART/SJ arkitekter
​Kostnadsramme: 

IKKE AVKLART
Oppstart/ferdigstillelse: Start september 2020
                                      Ferdig høsten 2021

​IKKE AVKLARTOpprettet: 04.03.2019 12:05
Du er her: Hjem > Teknisk > Prosjekter - bygg og anlegg > Ombygging av Os allé 3