Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Oppgradering av Busterudparken

Henrik Meyer Endret:25.10.2019 15:59

3_revidert.jpg

Halden kommune skal i løpet av vinteren 2019 oppgradere Busterudparken med skøytebane, bowlsbane og vannspill.


Anleggsarbeidet vil foregå i området rundt skulpturen Pillarguri – et område som med dette vil fremstå som en ny og betydelig oppgradert møteplass for både unge og eldre. Arbeidet starter mandag 28. oktober. 

Hva skal gjøres?

Halden kommune skal anlegge en skøytebane i Busterudparken som skal kunne brukes gratis av byens befolkning. Isflaten vil være på cirka 440 kvadratmeter og den vil gå rundt skulpturen Pillarguri. Skulpturen av Dyre Vaa vil bestå som før, men som en sentral del av den nye møteplassen. 

For å anlegge en skøyebane er det nødvendig med et rett underlag. Derfor skal det støpes et betongdekke som vil islegges om vinteren. Den eksisterende fontenen i parken vil bli fjernet, slik at dette området kan bli en del av skøytebanen. I betongdekket skal det settes ned 25 dyser som vil lage et vannspill på den samme flaten om sommeren. Det skal også tilrettelegges slik at deler av dekket kan brukes som bowlsbane når det ikke er is.  

Busterudparken skisse 1.JPGDet er nødvendig med et lite bygg for å romme kjøleanlegg og nødvendig utstyr til skøyteanlegget. Dette bygget skal formes som en mindre paviljong inspirert av den eksisterende paviljongen i parken med sitteplasser for publikum. Dette vil bli anlagt mellom Pillarguri og Bikkjetorget. 

Oppgraderingen blir mulig takket være et spleiselag mellom Kulturdepartementet, Sparebank1stiftelsen Halden og Halden kommune.

Hvorfor?

Oppgraderingen av Busterudparken er en del av kommunens byutviklingsprosjekt «Områdeløft Nord». Ved å legge til rette for nye aktiviteter i sentrum, øker byens attraktivitet og det kan bidra til mer liv i sentrum. Fysiske aktivitetstilbud som er lett tilgjengelig er også bra for folkehelsen. 

Tegningene det skal bygges etter, er utarbeidet i nært samarbeid med fylkeskonservatoren fordi kommunen er opptatt av å bevare parkens historiske verdi. Samtidig skal kommunen oppfylle kriteriene om universell utforming. Ved å anlegge skøytebanen i parkens nordvestre hjørne unngår man at det blir unødvendige kanter og trinn i de områdene der flest beveger seg parken. Denne delen av parken har på ett tidspunkt blitt bearbeidet slik at det ikke lenger er i tråd med parkens opprinnelige formspråk, og foreslått løsning fremstår derfor som en reparasjon. I tillegg er det et teknisk rom under dagens fontene som gjør at vann og strøm er enklest tilgjengelig med denne plasseringen. 

Isflaten er i samråd med ekspertise trukket noen meter unna et av parkens fineste trær for å verne treets røtter. 

Trafikk og bruk av parken

Anleggsarbeidet vil foregå på et inngjerdet område i parken. Det vil være mulig for publikum å bruke resten av parken som vanlig under anleggsarbeidet. Anleggsarbeidet vil ikke påvirke veiene rundt parken bortsett fra at det vil være noe anleggstrafikk i området. Det er ingen parkeringsplasser som påvirkes av dette arbeidet. 

Busterudparken brukes som oppmøtested for elever ved Os skole som skal ta skolebuss. Dette vil fortsette som før. Entreprenør pålegges å legge inn- og utkjøring av tunge maskiner og kjøretøy til tider da Os-elevene ikke er i parken. 
 
​Fakta: 
​Kontaktinformasjon:
​Byggherre: Halden kommune
Gun Kleve, prosjektleder områdeløft nord
Epost: gun.kleve@halden.kommune.no
Telefon: 93243233
​Entreprenør: Halden kommune
Anleggsledelse:

Rune Adolfsen,
Epost: rune.adolfsen@halden.kommune.no
Telefon: 906 15 736 

Jan Erik Hansen
Epost: jan-erik.hansen@halden.kommune.no
Telefon: 99533342

Asle Berg 
Epost: asle.berg@halden.kommune.no
Telefon: 90197840
​Arkitekt: Erik Vitanza, Halden kommune

​Kostnadsramme: 
5,54 millioner kroner inkl. mva

Finansiert av Kulturdepartementet, Sparebank1stiftelsen Halden og Halden kommune.


Oppstart/ferdigstillelse:
28. oktober 2019 - anleggsarbeidet starter
Våren 2020 - forventet ferdigstillelse 


 


Opprettet: 01.03.2019 15:10

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar