Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Overvann - Knardal og Skippergata

Henrik Meyer Endret:11.06.2020 10:12

Halden kommune skal i løpet av 2020 legge en overvannsledning fra Knardalsveien ned til Pyntestredet, over Tønne Huitfeldts plass og ut i havnebassenget. For å unngå å stenge trafikken flere ganger, bygges det samtidig nytt fortau i Knardalsbakken.


Prosjektet påvirker trafikken i Knardalsbakken og i Skippergata. Se kart under.

Hva skal gjøres?

Det skal legges en overvannsledning som skal frakte regnvann fra hustak, annet overvann og drensvann fra Knardal og ut i havnebassenget. For å få til dette må det graves på fortauet langs den øvre delen av Knardalsbakken, samt i området ned mot Skippergata og indre havn. Samtidig skal det bygges nytt og bredere fortau i Knardalsbakken. Fortauet skal være på samme side som i dag, men for å få plass må det sprenges bort fjell på motsatt side slik at veien flyttes noe innover. 

Hvorfor?

Tidligere har mye overvann gått i samme rør som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann, gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Ettersom Knardalsbakken måtte stenge for å utføre arbeidet med overvann, er det valgt å utbedre fortau samtidig. Slik unngår vi å måtte stenge Knardalsbakken enda en gang. 

Kjøring og parkering

Ved Skippergata/Tønne Huitfeldts plass er det noen som må parkere andre steder enn vanlig en stund som følge av anleggsarbeidet. 

Det er gravd øverst i Knardalsbakken og det er lagt rør langsetter veien. Dette betyr at fortauet øverst i Knardalsbakken er utilgjengelig lenge. Det har vært jobbet i et vanskelig tilgjengelig område utenfor veien. I tillegg har det vært utført sprengningsarbeider langsetter veien. Entreprenøren må derfor tidvis bruke veien til å manøvrere anleggsmaskiner. Det er mulig å gå og sykle i Knardalsbakken, men noen steder må gående og syklende bruke veibanen for å komme frem da fortauet er stengt. Av hensyn til sikkerhet for gående, syklende og anleggsarbeidere holdes veien stengt for biltrafikk. 

Vi har valgt å ha Knardalsbakken åpen for busser. Det er mulig fordi det er langt færre busser enn biler, og det er kjent når de kommer. Derfor er det enklere for entreprenøren å følge med på bussene når de kommer. At bussen skal frem er grunnen til at veien ikke er fysisk stengt. Av hensyn til trafikksikkerheten anmoder vi likevel bilister om å respektere skilting om at veien er stengt. 

Knardalsbakken vil være stengt for biltrafikk frem til 6. juli 2020 da entreprenøren går i ferie. Denne datoen er skjøvet på fordi prosjektet er blitt utvidet med oppgradering av fortau. Det vil være anleggsarbeid i Knardalsbakken også etter sommerferien, men da er såpass mye av jobben gjort at vi forventer å kunne ha veien åpen mesteparten av tiden. Det er skiltet omkjøring for bilister. Festningsgata er åpen for normal trafikk fra sentrum.

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet for overvannsledningen der røde streken markerer hvor det skal legges rør. Kartet viser ikke arbeidene med fortau i Knardalsbakken: 

Anleggskart VA Knardal Skippergata (Illustrasjon Halden kommune).png

Fakta:Kontaktinformasjon:
Oppdragsgiver:        Halden kommune
Prosjektleder:       Torbjørn Larsen, Halden kommune
Epost:                   torbjorn.larsen@halden.kommune.no
Telefon:                 95 45 98 78
Entreprenør:            Leif Grimsrud AS


Prosjektleder:       
Epost:                   
Telefon:                
Prosjektering:          COWI

​Kostnadsramme:     Ca. 12 millioner kroner
Fremdrift:        
Februar 2020 - oppstart
Ferdig i løpet av 2020.       
 


Opprettet: 20.02.2020 15:43

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar