Tittel: Remmendalen renseanlegg
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/prosjekter/Sider/Remmendalen-renseanlegg.aspx
Remmendalen renseanlegg

Remmendalen renseanlegg

Henrik Meyer Endret:14.02.2018 13:03

IMG_4633.JPGHalden kommune har bygget om Remmendalen renseanlegg slik at renseprosessen blir mer miljøvennlig og kapasiteten tåler mange flere haldensere. Nå er det nye anlegget åpnet.


Et av de største anleggsprosjektene Halden kommune har gjennomført er nå ferdig. Etter å ha jobbet på en byggeplass de siste 2,5 årene har endelig de ansatte ved Remmendalen renseanlegg nå kunnet ta i bruk et topp moderne anlegg. Tirsdag 13. februar 2018 ble renseanlegget formelt åpnet av ordføreren.

Kontrollrom - renseanlegget.JPGStørre kapasitet - mer miljøvennlig

Anlegget har kostet 241 millioner kroner. Grunnen til at Halden kommune har investert så mye i dette anlegget er todelt. Det var nødvendig med en oppgradering av det gamle renseanlegget for å kunne møte nye krav til rensing av utslipp fra Haldens innbyggere. I tillegg var det nødvendig å utvide det opprinnelige anlegget for å møte en ventet befolkningsvekst i Halden.

Nå har Halden et kommunalt renseanlegg som både tilfredsstiller miljøkrav og som kan håndtere utslipp fra 42.000 innbyggere så byen kan vokse betydelig.

Gode arbeidsforhold

Mens et renseanlegg tidligere hadde åpne basseng og mye lukt, har et topp moderne anlegg som det som nå står i Remmendalen helt lukkede prosesser. Det gir nesten ingen lukt og dermed meget gode arbeidsforhold. I tillegg har bygget fått et betydelig ansiktsløft utvendig slik at det nå ser ut som det moderne anlegget det er.

I tillegg til å oppgradere renseanlegget, har Halden kommune bygget et biogassanlegg i tilknytning til renseanlegget. Det gjør at energi som skapes i anleggets renseprosesser, kan brukes til å varme opp bygget. På sikt kan det også bli aktuelt å bruke overskuddsenergi fra Remmendalen renseanlegg til å varme andre bygg. 

IMG_4650.JPG

Se flere bilder her:


Opprettet: 13.02.2018 16:15
Du er her: Hjem > Teknisk > Prosjekter - bygg og anlegg > Remmendalen renseanlegg