Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann, avløp og renovasjon - Damhaugen

Henrik Meyer Endret:18.12.2018 12:18 Emneord (los) Prosjekter

Damhaugen får nye rør til vann og avløp i 2017 og nytt gatedekke i 2018. (Foto: Henrik D. Meyer)Halden kommune har i 2017 jobbet med å oppgradere vann- og avløpsledninger på Damhaugen. I 2018 vil området få nytt gatedekke. Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.

Samtidig får dette boligområdet nedgravde søppelcontainere.

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.

På Damhaugen er det også montert nedgravde søppelcontainere. Disse tas i bruk i desember 2017 og erstatter da de tradisjonelle søppeldunkene. Nytt gatebelegg skal komme på plass etter påsken 2018. Grunnet ønske om å oppgradere området med granitt er planlagt ferdigstillelse utsatt til november 2018. 

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det 
økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. 

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Ved å gå over til nedgravde søppelcontainere øker brannsikkerheten i dette området fordi man da får fjernet søppeldunker fra mange bakgårder og portrom. Det blir også mindre lukt for beboere. Samtidig blir innsamlingen søppel mer effektiv og miljøvennlig. 

​Fakta: 
​Kontaktinformasjon:
​Oppdragsgiver: Halden kommune
Prosjektleder: Asle Berg, Halden kommune
Epost: asle.berg@halden.kommune.no
Telefon: 90197840

Ansvarlig renovasjon: Kåre Edvardsen
Epost: kare.edvardsen@halden.kommune.no
Telefon: 97025013
​Entreprenør: Leif Grimsrud AS
Leif Grimsrud AS

​Fremdrift:
​Høst 2017 - ferdigstillelse vann- og avløp
Desember 2017 - containere tas i bruk
Vår-høst 2018 - arbeid med gatedekke, fortau, stensetting
November 2018 - ferdigstillelse
Opprettet: 08.12.2017 13:57

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar