Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann – sjøledning Femsjøen og Lille Erte

Henrik Meyer Endret:27.11.2019 09:55

For å sikre trygt drikkevann i årene som kommer skal Halden kommune legge to rør under vann i løpet av vår og sommer 2019. 

Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.


Dette prosjektet består av to adskilte deler. Anleggsarbeidet vil foregå i innsjøene Lille Erte og Femsjøen, samt på landområdet i umiddelbar nærhet. Prosjektet skal pågå frem til sommer 2019. Kart og kontaktinformasjon finner du nederst i denne artikkelen.

Lille Erte

Haldens kommunes vannverk ved Lille Erte, forsynes med råvann fra Femsjøen, Lille Erte og Holvann. Halden kommune jobber for at drikkevannet alltid skal være trygt selv om en av de tre vannkildene en gang skulle bli forurenset. 

Tidligere er det etablert vannledning fra Holvannet til Lille Erte som en ekstra vannkilde. Nå skal den vannledningen forlenges slik at vannet fra Holvannet kan gå direkte til vannverket uten å blandes med vann fra Lille Erte. For å få til dette skal det legges en vannledning på bunnen av Lille Erte som kobles sammen med den eksisterende vannledningen fra Holvannet. Vannledningsparsellen i Lille Erte vil totalt sett bli cirka 1200 meter hvorav cirka 250 meter er anlagt tidligere. 

Bakgrunn om vannberedskap: Her kan du lese om da vi koblet Femsjøen direkte på vannverket. 

Femsjøen

Det skal også etableres en ny overføringsledning for vann i Femsjøen mellom Bjørnstadbrygga i Tistedal og eksisterende vannledning i Vadet. Dette er en sjøledning som får en lengde på cirka 600 meter. Denne sjøledningen skal sikre vanntilførselen fra vannverket til ringledningen som legges rundt byen. 

Halden kommune har gjennom flere år jobbet med å legge en ny ringledning for vann rundt store deler av byen. Dette er en stor ledning som, når den er ferdig om noen år, vil gå hele veien fra Stangeskovene/Bjørnstad i Tistedal til fengselet i Berg.

Hvorfor? 

Begge disse delprosjektene er viktige tiltak for å sikre Halden godt og trygt drikkevann under alle forutsetninger også i mange år fremover. 

Kjøring og båttrafikk

Ingen av disse delprosjektene påvirker biltrafikk da det meste skjer i vannet og i friluftsområder. Det er derimot viktig at båtfolk i Femsjøen er oppmerksom på anleggsarbeidet som skal skje der. Med anleggsutstyr og lange rør tidvis flytende i vannflaten er det viktig at båter holder god avstand, av hensyn til publikums egen sikkerhet. 

Kart

Under ser du to kart som viser de to anleggsområdene. Markeringen på kartet viser hvor rørene skal legges.

Anleggskart Femsjøen:
Anleggskart VA Femsjøen (Illustrasjon Halden kommune).png
Anleggskart Lille Erte:
Anleggskart VA Lille Erte (Illustrasjon Halden kommune).png

 

FAKTA:KONTAKTINFORMASJON:
Oppdragsgiver:             Halden kommune

Prosjektleder Bjørn Nøstvik, Halden kommune

Epost: bjorn.nostvik@halden.kommune.no

Telefon: 93244078

Entreprenør:                Leif Grimsrud

Anleggsleder Anne Lena Stubberud, Leif Grimsrud AS

Epost: anne.lena.stubberud@leifgrimsrud.no

Telefon: 97985298

Telefon: 69 21 64 20

Kostnadsramme:        Ca. 6,7 millioner

Fremdrift: 

                                 April 2019 – Oppstart
                                 Sommer 2019 – Planlagt ferdigstillelseOpprettet: 10.04.2019 09:43

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar