Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann - ringledning Stenrød til Ulvås

Henrik Meyer Endret:30.11.2020 09:35

Halden kommune fortsetter vinteren 2019/2020 arbeidet med å legge en ringledning rundt Halden for å sikre tilstrekkelig vannleveranse i fremtiden.​


Halden kommune har gjennom flere år jobbet med å legge en ny ringledning for vann rundt store deler av byen. Dette er en stor ledning som, når den er ferdig om noen år, vil gå hele veien fra Stangeskovene/Bjørnstad i Tistedal til fengselet i Berg. 

Parsell 10 - som dette anleggsprosjektet kalles - er et av en rekke delprosjekter i etableringen av denne ringledningen.

Hva skal gjøres?

Traseen for denne etappen går i hovedsak i skogsterreng fra lysløypa på Stenrød til Ulvås. Det er allerede gjennomført hogst i skogen langs denne traseen for å klargjøre for anleggsarbeidet som starter nå. 

Det neste av dette arbeidet som vil være synlig for turgåere og andre i nabolaget er at det etableres et midlertidig rørlager i nærheten av den aktuelle traseen. Disse rørene skal sveises sammen til lange lengder før de skal graves ned i bakken langs traseen som er markert på kartet under. Lengden på denne traseen er ca 770 meter. I tillegg til selve ringledningen, vil vannledningen i Opalveien bli koblet inn på ringledningen slik at området i fremtiden vil bli enda bedre sikret med vanntilførsel. Når arbeidet med vannledningen er ferdig, vil deler av traseen i skogen bli gruslagt og etablert som tursti for gående. 

Arbeidet starter i november 2019 og vil pågå frem til februar/mars 2020.


Hvorfor?

Hensikten med en slik rørledning rundt byen er å sikre vannleveringen i Halden blant annet til industri på Sørlifeltet og eventuell fremtidig utbygging i Berg. I tillegg vil en slik stor ledning gjøre det enklere å forhindre at lekkasjer og andre hendelser blir et problem for innbyggere. Det vil altså bidra til mer stabil leveranse av vann for mange i Halden.

Trafikk

Fordi denne traseen i hovedsak går i skogsterreng vil ikke dette arbeidet påvirke trafikk i særlig grad. Turgåere bør være oppmerksom på at det foregår anleggsarbeid i skogen. Det oppfordres som alltid til å holde forsvarlig avstand til anleggsmaskiner og respektere skilting for å unngå farlige situasjoner. 

Kart

Den røde streken på kartet markerer hvor rørledningen skal legges.

Anleggskart VA ringledning10 (Illustrasjon Halden kommune).png

​Fakta:

​Kontaktinformasjon:

​Oppdragsgiver:        Halden kommune
​Prosjektleder:       Bjørn Nøstvik, Halden kommune
Epost:                   bjorn.nostvik@halden.kommune.no
Telefon:                93244078
​Utførende:              Leif Grimsrud AS

Anleggsleder:        Bjørn Ivar Bekkevold, Leif Grimsrud AS
Epost:                    bekkevold@leifgrimsrud.no
                              hovedkontor@leifgrimsrud.no
Telefon:                  928 12 209 / 69 21 64 20

​Kostnadsramme:   Ca. 5,7 millioner kroner

​Fremdrift:               November 2019 – oppstart
                              Februar 2020 – planlagt ferdigstillelse
Opprettet: 06.11.2019 14:47

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar