Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann - ringledning ved Heiderød

Henrik Meyer Endret:04.01.2019 13:45

Halden kommune fortsetter vinteren 2019 arbeidet med å legge en ringledning rundt Halden for å sikre tilstrekkelig vannleveranse i fremtiden.​


Halden kommune har gjennom flere år jobbet med å legge en ny ringledning for vann rundt store deler av byen. Dette er en stor ledning som, når den er ferdig om noen år, vil gå hele veien fra Stangeskovene/Bjørnstad i Tistedal til fengselet i Berg. 

Parsell 7 - som dette anleggsprosjektet kalles - er et av en rekke delprosjekter i etableringen av denne ringledningen.

Hva skal gjøres?

Tilkoblingspunktet  for dette prosjektet er ved Prestegårdsveien. Fra tilkoblingspunktet går traseen vestover over dyrket mark og krysser Heiderødveien for så å ha endepunkt på skogkant mot jordet nedenfor Heiderødveien. Dette vil da bli startpunkt for etappe 8 som skal tas senere. Total ledningslengde for etappe 7 er 638 meter.

Det har siden i sommer ligget et rørlager på jordet der anleggsarbeidet starter opp. Disse rørene skal sveises sammen til lange lengder. Sveising av disse rørlengdene er det første som vil skje i dette anleggsprosjektet. Deretter skal rørene legges i bakken i traseen som er beskrevet over. Anleggsarbeidet starter 7. januar 2019 og vil pågå frem til mars 2019.


Hvorfor?

Hensikten med en slik rørledning rundt byen er å sikre vannleveringen i Halden blant annet til industri på Sørlifeltet og eventuell fremtidig utbygging i Berg. I tillegg vil en slik stor ledning gjøre det enklere å forhindre at lekkasjer og andre hendelser blir et problem for innbyggere. Det vil altså bidra til mer stabil leveranse av vann for mange i Halden.

Kjøring og parkering

Dette anleggsarbeidet vil i liten grad påvirke trafikken da det meste av dette skjer på jordbruksareal. Eventuell omkjøring vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Kart

Den røde streken på kartet markerer hvor rørledningen skal legges.

Anleggskart ringledning 7 (Illustrasjon Halden kommune).png

​Fakta:

​Kontaktinformasjon:

​Oppdragsgiver:        Halden kommune
​Prosjektleder:       Bjørn Nøstvik, Halden kommune
Epost:                   bjorn.nostvik@halden.kommune.no
Telefon:                93244078
​Utførende:              Halden kommune

Anleggsleder:       Rune Adolfsen, Halden kommune
Epost:                   rune.adolfsen@halden.kommune.no
Telefon:                 932 44 078

​Fremdrift:               Januar 2019 – oppstart
                              Mars 2019 – planlagt ferdigstillelse


Opprettet: 04.01.2019 12:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar