Tittel: Vann - ringledning Heiderød til Bratnerenga
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/prosjekter/Sider/Vann---ringledning-ved-Heiderød.aspx
Vann - ringledning Heiderød til Bratnerenga

Vann - ringledning Heiderød til Bratnerenga

Henrik Meyer Endret:27.11.2019 09:54

Halden kommune fortsetter vinteren og våren 2019 arbeidet med å legge en ringledning rundt Halden for å sikre tilstrekkelig vannleveranse i fremtiden.​

Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.


Halden kommune har gjennom flere år jobbet med å legge en ny ringledning for vann rundt store deler av byen. Dette er en stor ledning som, når den er ferdig om noen år, vil gå hele veien fra Stangeskovene/Bjørnstad i Tistedal til fengselet i Berg. 

Strekningen Heiderød - Bratnerenga er organisert som to delprosjekt (etappe 7 og 8), men dette arbeidet gjøres sammenhengende. Denne strekningen er altså to av en rekke delprosjekter i etableringen av denne ringledningen.

Hva skal gjøres?

Tilkoblingspunktene for disse to etappene er  Prestegårdsveien og Asakveien. Fra Prestegårdsveien går traseen vestover over dyrket mark og krysser Heiderødveien for så å gå mot hogstfeltet ved jordet nedenfor Heiderødveien.Videre derfra følger traseen naturvei langs jordene for så å svinge inn i skogsterreng og ende ved Asakveien  og Bratnerenga. Total ledningslengde for etappe 7 og 8 er ca 1900 meter.

Det har siden sommeren 2018 ligget et rørlager på jordet der anleggsarbeidet starter opp. Disse rørene skal sveises sammen til lange lengder. Sveising av disse rørlengdene er det første som vil skje i dette anleggsprosjektet. Deretter skal rørene legges i bakken i traseen som er beskrevet over. Anleggsarbeidet starter 7. januar 2019 og vil pågå frem til sommer 2019.


Hvorfor?

Hensikten med en slik rørledning rundt byen er å sikre vannleveringen i Halden blant annet til industri på Sørlifeltet og eventuell fremtidig utbygging i Berg. I tillegg vil en slik stor ledning gjøre det enklere å forhindre at lekkasjer og andre hendelser blir et problem for innbyggere. Det vil altså bidra til mer stabil leveranse av vann for mange i Halden.

Kjøring og parkering

Dette anleggsarbeidet vil i liten grad påvirke trafikken da det meste av dette skjer på jordbruksareal. Eventuell omkjøring vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Kart

Den røde streken på kartet markerer hvor rørledningen skal legges.

Anleggskart ringledning 7-8 (Illustrasjon Halden kommune).png

​Fakta:

​Kontaktinformasjon:

​Oppdragsgiver:        Halden kommune
​Prosjektleder:       Bjørn Nøstvik, Halden kommune
Epost:                   bjorn.nostvik@halden.kommune.no
Telefon:                93244078
​Utførende:              Halden kommune

Anleggsleder:       Rune Adolfsen, Halden kommune
Epost:                   rune.adolfsen@halden.kommune.no
Telefon:                 932 44 078

​Fremdrift:               Januar 2019 – oppstart
                              Sommer 2019 – planlagt ferdigstillelse


Opprettet: 04.01.2019 12:02
Du er her: Hjem > Teknisk > Prosjekter - bygg og anlegg > Vann - ringledning Heiderød til Bratnerenga