Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann - ringledning ved Tosterød

Henrik Meyer Endret:27.11.2019 09:53

Halden kommune fortsetter vinteren 2019 arbeidet med å legge en ringledning rundt Halden for å sikre tilstrekkelig vannleveranse i fremtiden.​

Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.


Halden kommune har gjennom flere år jobbet med å legge en ny ringledning for vann rundt store deler av byen. Dette er en stor ledning som, når den er ferdig om noen år, vil gå hele veien fra Stangeskovene/Bjørnstad i Tistedal til fengselet i Berg. 

Parsell 9 - som dette anleggsprosjektet kalles - er et av en rekke delprosjekter i etableringen av denne ringledningen.

Hva skal gjøres?

Det første av dette arbeidet som vil være synlig for naboer er at det etableres et midlertidig rørlager på jordet ved Tosterødberget. Disse rørene skal sveises sammen til lange lengder før de skal graves ned i bakken langs traseen som er markert på kartet under. Det vil også være graving på jordet for å lokalisere fjell i grunnen.

Tilkoblingspunktene for dette prosjektet er henholdsvis Asakveien ved Bratnerenga og Ulvås. Fra jordkanten ved Asakveien går traseen nordvestover og opp Asakveien, gjennom fjellet og over dyrket mark ved Halden videregående skoles avdeling Tosterødberget. Parsellen ender ved skogkant mot Ulvås. Det vil bli styrt boring gjennom fjellet fra Asakveien 83.

Total ledningslengde for parsell 9 er cirka 700 meter. Arbeidet starter i slutten av januar og vil pågå frem til mai 2019.


Hvorfor?

Hensikten med en slik rørledning rundt byen er å sikre vannleveringen i Halden blant annet til industri på Sørlifeltet og eventuell fremtidig utbygging i Berg. I tillegg vil en slik stor ledning gjøre det enklere å forhindre at lekkasjer og andre hendelser blir et problem for innbyggere. Det vil altså bidra til mer stabil leveranse av vann for mange i Halden.

Kjøring og parkering

Entreprenør vil gjøre nødvendige tiltak for at beboere i Asakveien skal ha tilgang med bil til sine eiendommer i hele anleggsperioden. Derfor vil det ikke graves vesentlig i Asakveien. Det vil i stedet bli styrt boring gjennom fjellet fra Asakveien 83 mot Tosterødberget. 

Kart

Den røde streken på kartet markerer hvor rørledningen skal legges.

Anleggskart ringledning del9 (Illustrasjon Halden kommune).png

​Fakta:

​Kontaktinformasjon:

​Oppdragsgiver:        Halden kommune
​Prosjektleder:       Bjørn Nøstvik, Halden kommune
Epost:                   bjorn.nostvik@halden.kommune.no
Telefon:                93244078
​Utførende:              Leif Grimsrud AS

Anleggsleder:        Nils Vaglen, Leif Grimsrud AS
Epost:                    nils.vaglen@leifgrimsrud.no
Telefon:                  90197830 / 69 21 64 20

​Kostnadsramme:   Ca. 11 millioner kroner

​Fremdrift:               Januar 2019 – oppstart
                              Mai 2019 – planlagt ferdigstillelse
Opprettet: 25.01.2019 14:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar