Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann og avløp - Bakke

Henrik Meyer Endret:25.06.2020 07:48

Bakke ny avløpsledning 2019 -3 (Foto Lisa Gustavsen, Halden kommune).jpgHalden kommune skal våren 2019 starte arbeidet med å koble hus og hytter på Bakke og Liholt til renseanlegget i Remmendalen. 

Prosjektet omfatter nesten 12,5 kilometer med rør på havets bunn mellom Bakke og Remmendalen. Se kart og kontaktinformasjon nederst i artikkelen.

Hva skal gjøres?

På Bakke er det et lite lokalt renseanlegg som i en årrekke har håndtert kloakk fra hus og hytter på Liholt og Bakke, i tillegg til opptreningssenteret og campingplassen på Bakke. Nå skal dette anlegget erstattes. I stedet for å bygge nytt renseanlegg kobles abonnentene i dette området til Remmendalen renseanlegg. 

Det skal legges nesten 12,5 kilometer med plastrør fra Bakke brygge til Remmendalen. Dette avløpsrøret, som har en diameter på 180 mm, vil bli liggende på 20-35 meters dyp på bunnen av Iddefjorden. Det skal tres betonglodd på røret med cirka tre meters mellomrom for å holde røret på plass på havbunnen. 

Bakke ny avløpsledning 2019 -2(Foto Lisa Gustavsen, Halden kommune).jpgRørene produseres i Stathelle i lengder på 500 meter. Disse er fraktet til Halden via sjøveien og er lagret langs land på svenskesiden av Iddefjorden i påvente av montering. Rørene vil bli sveiset sammen til lengder på to kilometer før de blir senket i fjorden. Deretter lages en ny to kilometers lengde som så kobles på den første og senkes. Slik vil arbeidet fortsette til full lengde er oppnådd.


Ved Remmendalen er anlegget ferdig på land. Dette er gjort parallelt med annet anleggsarbeid i området. Der ligger det allerede et rør i vannet som er klar til å kobles på. På Bakke vil det gamle renseanlegget bli revet, og nye tanker ble gravd ned i bakken i løpet av sommeren 2020.
Pumpehus-Bakke.png

Hvorfor?

Renseanlegget på Bakke er utdatert og modent for utskifting. Det har også vært en ulempe for naboer med dårlig lukt fra anlegget. Halden kommunes største renseanlegg som ligger i Remmendalen ble fullstendig bygget om for kort tid siden, slik at dette nå er av ypperste kvalitet. Ved å koble abonnentene på Bakke til Remmendalen blir det derfor en vesentlig miljøeffekt. Anlegget i Remmendalen har også kapasitet til å håndtere avløp fra flere haldensere og dermed får kommunen utnyttet det nye anlegget enda bedre. I tillegg gir dette Halden kommune en enklere drift i hverdagen. Naboene på Bakke vil etter denne endringen slippe lukten de lenge har vært plaget med. 

Kjøring, parkering og båttrafikk

Anleggsarbeidet vil ikke påvirke biltrafikk med unntak av noe ekstra anleggstrafikk i området ved Bakke brygge. Det vil derimot ha stor betydning for båttrafikken på Iddefjorden. 

Bakke-vann.pngSå lenge anleggsarbeidet pågår vil det ligge lange rør i vannoverflaten i Iddefjorden. 
Disse rørene vil være fra 500 meter til 2 kilometer lange. Noen vil ligge inntil land på svensk side, mens de lengste rørene vil ligge ute i fjorden. 
Tidvis vil disse rørene ha påmontert en rekke betongelementer som også vil synes i vannoverflaten. 

Dersom båter, vannscootere o.l. kjører på rørene kan det være svært farlig. Derfor er det viktig å holde stor avstand og tilpasse farten etter forholdene. 

Halden kommune vil sørge for at rørene vil være merket med bøyer, men da det er lange svarte rør som ligger i vannoverflaten kan det likevel være vanskelig å se. 
Derfor er det ekstra viktig at båtfolket er særlig oppmerksom i Iddefjorden så lenge dette arbeidet pågår.  

 

Kart

Markeringen på dette kartet viser et grovt anslag av hvor rørledningen vil ligge på 20-35 meters dyp:
Anleggskart Bakke sjøledning (Illustrasjon Halden kommune).png

​FAKTA:
KONTAKTINFORMASJON:
​Oppdragsgiver:        Halden kommune

​Prosjektleder:       Torbjørn Larsen, Halden kommune
Epost:                   torbjorn.larsen@halden.kommune.no
Telefon:                 95 45 98 78
​Entreprenør: ØPD AS, Stathelle

​Prosjektleder Anders Tangen, ØPD AS
Telefon: 99118585

​Kostnadsramme:

Rørledning - ca. 10 millioner kroner
Pumpestasjon - ca. 3 millioner kroner


​Fremdrift: 

Mars 2019 – forberedende arbeid
April 2019 – oppstart anleggsarbeid
1. juni 2019 – planlagt ferdig


Opprettet: 11.04.2019 10:21

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar