Tittel: Vann og avløp - Dyrendal
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/prosjekter/Sider/Vann-og-avløp---Dyrendal.aspx
Vann og avløp - Dyrendal

Vann og avløp - Dyrendal

Henrik Meyer Endret:29.11.2019 09:58 Emneord (los) Prosjekter
IMG_3981.JPGHalden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i et stort område mellom Alfheim og Brødløs. Dette vil gi endrede kjøre- og parkeringsforhold i lang tid.

Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.


I januar 2018 startet et anleggsarbeid som omfatter området i og langs Dyrendalsveien mellom Alfheim og Brødløs.

Entreprenøren som vant dette oppdraget og som har utført arbeidet i første halvår 2018, gikk konkurs sommeren 2018. Halden kommune vil derfor avslutte dette prosjektet ved å bruke egne mannskaper. Prosjektet er ventet å bli ferdig i februar 2019.

Oppdatering januar 2019: Stenger BRA-veien i tre uker

Hva skal gjøres?

Halden kommune skal oppgradere avløpsnettet til dagens standard. Som mange andre steder i Halden går regnvann fra hustak og annet drensvann i dette området inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. Det vil bli lagt ny asfalt og fortau vil bli satt i stand skikkelig. 

For å få til dette må det graves i Dyrendalsveien fra Alfheimveien til Rema-butikken på Brødløs. I tillegg vil det bli gravd litt i Kullveien og Grønliveien mellom Dyrendal- og BRA-veien. Det vil også bli gravd i mange private hager langs Dyrendalsveien. Dette har berørte grunneiere blitt informert om tidligere.

Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.


Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det 
økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. 

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.


Kjøring og parkering

Etter hvert som anleggsarbeidet går framover vil entreprenøren som gjør dette for Halden kommune forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet. Det vil bli forsøkt å sikre at beboere har tilgang til egen eiendom, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Det vil være ulike deler av området som til enhver tid er berørt. Halden kommune gjør oppmerksom på at Dyrendalsveien er en fylkesvei. Dette arbeidet gjøres derfor etter avtale med Statens vegvesen som er vegmyndighet for Dyrendalsveien. 

Dyrendalsveien er en av hovedinnfartsårene til Halden sentrum, så stenging av denne vil påvirke mange. Dyrendalsveien vil være stengt mellom Alfheimveien og YX-stasjonen på Brødløs fra januar til 1. mai 2018. I denne perioden bør de som vanligvis kjører Dyrendalsveien heller kjøre Gimlebakken, Busterudkleva eller BRA-veien.

Etter 1. mai vil arbeidet fortsette i de øvrige områdene som er en del av prosjektet. Se kart. Det er foreløpig ikke avklart i hviken rekkefølge de ulike områdene vil tas.

Arbeidstid

Det er planlagt å jobbe fra klokken 07.00 - 19.00 mandag til og med torsdag gjennom anleggsperioden. Fredag, lørdag og søndag vil det i utgangspunktet ikke være anleggsarbeid. Anleggsområdet vil likevel være avsperret også i dagene det ikke jobbes. 

Kart over anleggsområdet

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Markeringene viser grovt hvor det skal legges nye rør:
Dyrendal_Alfheim_VA-prosjekt2018.png

​Fakta: 
​Kontaktinformasjon:
​Oppdragsgiver: Halden kommune
Prosjektleder: Lene Bergstrøm, Halden kommune
Epost: lene.bergstrom@halden.kommune.no
Telefon: 93228791
​Entreprenør: Halden kommune (fra 1. juli 2018)

​Vegmyndighet: Statens vegvesen
​Jan Jansen, Statens vegvesen
Epost: jan.jansen@vegvesen.no
Telefon: 91787670
​Fremdrift:
​Januar 2018: Oppstart
Januar - 1. mai 2018: Dyrendalsveien del 1 stengt
1. mai 2018 - september 2018: Arbeid i øvrige områder
Februar 2019: Ferdigstillelse


Opprettet: 11.12.2017 08:30
Du er her: Hjem > Teknisk > Prosjekter - bygg og anlegg > Vann og avløp - Dyrendal