Tittel: Vann og avløp - Forstrømsvei
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/prosjekter/Sider/Vann-og-avløp---Forstrømsvei.aspx
Vann og avløp - Forstrømsvei

Vann og avløp - Forstrømsvei

Henrik Meyer Endret:27.11.2019 10:00 Emneord (los) Prosjekter

Forstrømsvei har fått nye rør til vann og avløp i 2017. (Foto: Henrik D. Meyer)

Halden kommune oppgraderer vann- og avløpsnettet i Forstrømsvei.

Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet skilles vannet slik at det som må til renseanlegget – kloakken - vil gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør.

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. Arbeid med fortau er også en del av dette prosjektet.

For å få til dette må det graves flere steder i Forstrømsvei.

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det
økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Fakta: Kontaktinformasjon:
​Oppdragsgiver: Halden kommune​Prosjektleder: Thor Egil Sætre, Halden kommune
Epost: thor.egil.saetre@halden.kommune.no
Telefon: 932 44 001
​Entreprenør: Halden kommune​Anleggsleder: Rune Adolfsen, Halden kommune
Epost: rune.adolfsen@halden.kommune.no
Telefon: 90615736
​Fremdrift:
​Vår 2017 - oppstart
Årskiftet 2017/2018 - ferdigstillelse

 

Opprettet: 29.11.2017 13:19
Du er her: Hjem > Teknisk > Prosjekter - bygg og anlegg > Vann og avløp - Forstrømsvei