Tittel: Vann og avløp - Glenne
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/prosjekter/Sider/Vann-og-avløp---Glenne.aspx
Vann og avløp - Glenne

Vann og avløp - Glenne

Henrik Meyer Endret:14.04.2020 09:06
Glenne_VA2018 (Foto Henrik D. Meyer, Halden kommune).JPG
Halden kommune har siden 2015 jobbet med å oppgradere vann- og avløpsledninger i et stort område på Glenne og Låby. Arbeidet i dette området vil pågå i flere år. 

Flere delprosjekter

Arbeidet på Glenne og Låby omfatter så store områder at disse arbeidene har vært delt i flere ulike delprosjekter, slik at arbeidet gjøres i et område om gangen. Første delprosjekt startet i 2015 og er ferdigstilt. På den delen var Grimsrud entreprenør. Andre delprosjekt startet i 2017 og ble ferdigstilt våren 2018. På den delen var Park & Anlegg entreprenør. Tredje delprosjekt i dette området startet i april 2018 og ble avsluttet i mai 2019. Leif Grimsrud AS var entreprenør. Fjerde delprosjekt startet i oktober 2018 og ble avsluttet i september 2019. Leif Grimsrud AS var entreprenør.

Femte delprosjekt starter i november 2019, også dette med Leif Grimsrud AS som entreprenør. Denne etappen skal ta for seg Glenneveien fra Rådyrfaret til Rødsveien, samt deler av Furuveien. Som følge av dette vil deler av Glenneveien være stengt i perioder. Dette femte delprosjektet var først ventet ferdig i februar/mars 2020, men vi ser nå at vi trenger ut mai 2020 for å ferdigstille denne etappen. 

Arbeidet på Glenne kan bli organisert i så mange som åtte delprosjekter innen alt er ferdig. Hvert delprosjekt legges ut på anbud slik at disse kan få ulike entreprenører. Det er for tidlig å si med sikkerhet når alt er ferdig, men foreløpig anslås ferdigstillelse til 2021.
 

Arbeidene på Glenne og Låby foregår og har foregått i følgende gater:   

 • Glenneveien
 • Blåklokkeveien
 • Låbyveien
 • Ringveien
 • Lerkeveien
 • Dikterstubben
 • Rødsveien
 • Furuveien
 • Rådyrfaret
 • Aspeveien
 • Landstadsvei
 • Foltmarsvei

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 
 
Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.
 
For å få til dette må det graves i alle gatene som er en del av prosjektet. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd. Fortau og gater vil bli asfaltert og satt istand igjen etter at arbeidet under bakken er ferdig. 
 

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.
 
Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.
 

Kjøring og parkering

Det vil bli stengte veier, men dette vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i korte perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 
 
Hele anleggsarbeidet ventes å vare inn i 2021, så det vil være ulike deler av området som til enhver tid er berørt.
 

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet for alle delprosjektene. De grønne strekene markerer hvor anleggsarbeidet er ferdig og avsluttet. De røde strekene markerer hvor det vil bli gravearbeid eller hvor det gjenstår annet anleggsarbeid. Kartet er oppdatert pr. november 2019:

Anleggskart VA Glenne 2019 (Illustrasjon Halden kommune).png

​Fakta: 
Kontaktinformasjon:
​Oppdragsgiver: Halden kommune
​Prosjektleder: Torbjørn Larsen, Halden kommune
Epost: torbjorn.larsen@halden.kommune.no
Telefon: 95459878
​Entreprenør:
VA-Glenne 1: Grimsrud (Ferdig)
VA-Glenne 2: Park & Anlegg (Ferdig)
VA-Glenne 3: Leif Grimsrud AS (Ferdig)
VA-Glenne 4: Leif Grimsrud AS (Ferdig)
VA-Glenne 5: Leif Grimsrud AS
VA-Glenne 6-8: Ikke bestemt

Prosjektleder: Stian Klausen, Leif Grimsrud AS
Epost: stian.klausen@leifgrimsrud.no
Telefon: 92013428 
Anleggsleder: Nils Vaglen, Leif Grimsrud AS
Epost: Nils.Vaglen@leifgrimsrud.no
Telefon: 90197830
​Fremdrift:

VA-Glenne 1:
Oppstart 2015 - ferdig 2016

VA-Glenne 2: 
Oppstart 2017 - ferdig vår 2018

VA-Glenne 3: 
Oppstart april 2018 - ferdig mai 2019

VA-Glenne 4: Oppstart oktober 2018 - ferdig september 2019

VA-Glenne 5: Oppstart november 2019 - ventet ferdig 31. mai 2020.

VA-Glenne 6-8: Ikke startet. Antatt ferdig 2021.Opprettet: 04.05.2018 15:10
Du er her: Hjem > Teknisk > Prosjekter - bygg og anlegg > Vann og avløp - Glenne