Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann - Harekasveien

Henrik Meyer Endret:27.11.2019 16:19

Halden kommune jobber med å oppgradere vannrør i Harekasveien.

Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.


​Prosjektet omfattet opprinnelig Harekasveien fra krysset ved Vesleveien til krysset ved Felttogsveien. I ettertid er prosjektet utvidet til også å omfatte strekningen videre fra Felttogsveien til Nordliveien. Se kart under.

Pauser i arbeidet

Arbeidet med å legge ny vannledning i Harekasveien startet i slutten av mai 2018. Etter at omtrent halvparten av jobben var gjort måtte arbeidet midlertidig stanses sommeren 2018. Dette skyldtes at Halden kommune måtte flytte egne mannskap fra Harekas-prosjektet til et anleggsarbeid i Dyrendalsveien etter at en ekstern entreprenør gikk konkurs. Mandag 22. oktober 2018 startet arbeidet i Harekasveien igjen slik at prosjektet kunne fullføres. Før jul 2018 var opprinnelig del av arbeidet ferdig. I mars 2019 starter en ny etappe. Det er nå bestemt at en lengre del av vannledningen i Harekasveien skal oppgraderes. 

Det er Halden kommunes egne anleggsarbeidere som utfører denne jobben. 

Hva skal gjøres?

Som følge av mange vannlekkasjer skal det legges nye vannrør i Harekasveien. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet.

Mellom Vesleveien og Felttogsveien er arbeidet under bakken ferdig. På den strekningen gjenstår i hovedsak arbeid med kantstein og fortau. I mars 2019 starter jobben med å grave ned nye vannrør i bakken på den cirka 180 meter lange strekningen fra Felttogsveien til Nordliveien. Selve gravingen vil i hovedsak skje på fortau, men veien her må stenges fordi veibanen må brukes av anleggsmaskinene i tillegg til gående og syklende. Parallelt med at den øvre delen av Harekasveien får ny vannledning vil hele Harekasveien bli ferdigstilt utover våren 2019. 

Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd. Gaten og fortau skal settes tilbake i skikkelig stand etter at gravearbeidet er fullført.

Hvorfor?

Med nye vannrør vil drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer. Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vannleveransen i kommunen.

Kjøring og parkering

Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. 

Arbeidet starter opp igjen 25. mars 2019 og i løpet av den uken vil Harekasveien bli stengt mellom Felttogsveien og Nordliveien. I omtrent to måneder etter dette vil det ikke være gjenomkjøring i Harekasveien. Det blir skiltet omkjøring via Øbergveien og Iddeveien. Gående og syklende vil kunne passere anleggsområdet slik det har vært praktisert tidligere i dette området. Beboere i området vil ha tilgang til sine eiendommer. Anleggsarbeidet vil ikke påvirke parkering.

Hele anleggsarbeidet ventes å vare ut mai 2019.

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den rød streken markerer både der det er gravd og der det skal graves for å legge nye vannrør. Hoveddelen av dette er allerede utført. Det er  høyre del av markeringen det skal jobbes våren 2019. 

Anleggskart Harekasveien 2019 (Illustrasjon Halden kommune).png

 
Fakta:Kontaktinformasjon:
Oppdragsgiver:        Halden kommune
Prosjektleder:       Torbjørn Larsen, Halden kommune
Epost:                   torbjorn.larsen@halden.kommune.no
Telefon:                 95 45 98 78
Entreprenør:            Halden kommuneFremdrift:              
  
Mai 2018: Oppstart. Nedre del graves.
Juli 2018: Arbeidet stanses midlertidig.
Oktober 2018: Arbeidet startes igjen. Øvre del graves. 
22. desember 2018: Ferdigstillelse første del med første lag asfalt.
Mars 2019: Oppstart andre del. 
Mai/juni 2019: Ferdigstillelse hele Harekasveien. 


Opprettet: 18.10.2018 15:40

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar