Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann og avløp - Holmseløkka

Henrik Meyer Endret:09.11.2018 13:09 Emneord (los) Prosjekter

Holmseløkka får nye rør til vann og avløp i 2018. (Foto: Henrik D. Meyer)Halden kommune skal i løpet av første halvår 2018 oppgradere vann- og avløpsledninger i et stort område på Holmseløkka. Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.

Det er i Bakkegata, Øvregate, Nedregate, deler av Løkkeveien og deler av Fjellstua dette arbeidet skal gjøres.

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.

For å få til dette må det graves i alle gatene som er en del av prosjektet. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det 
økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. 

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kjøring og parkering

Det vil bli stengte veier, men dette vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i korte perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Hele anleggsarbeidet ventes å vare helt fram til juli 2018, så det vil være ulike deler av området som til enhver tid er berørt.

Flyfoto

Dette flyfotoet viser hele anleggsområdet. De blå strekene markerer hvor det vil bli gravearbeider.
Holmesløkka_VA-prosjekt2018.png

​Fakta:
​Kontaktinformasjon:
​Oppdragsgiver: Halden kommune
​Prosjektleder: Thor Egil Sætre, Halden kommune
Epost: thor.egil.saetre@halden.kommune.no
Telefon: 93244001 
​Entreprenør: Leif Grimsrud AS
​Anleggsleder: Nils Vaglen, Leif Grimsrud AS
Epost: nils.vaglen@leifgrimsrud.no
Telefon: 90197830
​Prosjekterende: Sweco Norge AS
​Marthe Martinsen, Sweco Norge AS
Epost: marthe.martinsen@sweco.no
Telefon: 90921807
​Fremdrift:
​Desember 2017 - oppstart
Juli 2018 - ferdigstillelse


Opprettet: 08.12.2017 08:47

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar