Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann og avløp - Karl Johans og Oscarsgate

Henrik Meyer Endret:09.07.2020 14:41

Halden kommune skal i løpet av 2020 og starten på 2021 oppgradere vann- og avløpsledninger i Oscars gate og Karl Johansgate samt flere sidegater. Anleggsarbeidet startet 9. mars 2020.


Anleggsområdet består av Karl Johans gate, Oscars gate, Repslagergata, Nils Ankers gate, Kristian Augusts gate, Mette Mengs gate, Wærns gate og Marcus Nilsens gate. Traseene hvor det skal graves er i hovedsak midt i veiareal. Se kart under.

Dette anleggsarbeidet vil ha flere etapper, så informasjon vil komme utover i prosjektet. I første etappe starter anleggsarbeidet på Fisketorget 9. mars. Bygging av rundkjøring ved Fisketorget vil gjøres tidlig i anleggsfasen i tillegg til arbeid med vann og avløp i dette området. Det er et mål at veien og rundkjøringen ved Fisketorget skal være åpnet for trafikk midt i juni 2020. Deretter vil anleggsarbeidet fortsette oppover Oscarsgate og med ferdigstillelse av fortauet ved Fisketorget. 

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. I deler av Oscarsgate skal det også legges rør for fjernvarme samtidig som det jobbes med å oppgradere vann- og avløp. Samtidig skal krysset ved Tistasenteret/Fisketorget bygges om til rundkjøring og veiene ved Fisketorget skal oppgraderes. 

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kjøring og parkering

Deler av veien vil bli stengt, men hvor den er stengt vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Omkjøring vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Deler av Fisketorget vil være stengt for parkering fra anleggsstart til midt i juni 2020. 

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider:
Anleggsgart Oskarsgt og Karljohgt (Illustrasjon Halden kommune).png
FAKTA:KONTAKTINFORMASJON:
Oppdragsgiver:             Halden kommune

Prosjektleder Ruben Marco Arroyo, Halden kommune
Epost: rubenmarco.arroyo@halden.kommune.no
Telefon: 991 25 131

Entreprenør:                Leif Grimsrud AS
Prosjektleder: Stian Klausen, Leif Grimsrud AS
Telefon: 920 13 428

Anleggsleder: Nils Vaglen, Leif Grimsrud AS
Telefon: 901 97 830

Kostnadsramme:        Ca 27 millioner kroner

​Fremdrift: 
Mars 2020 – oppstart
Januar 2021 – planlagt ferdigstillelse


 Opprettet: 02.03.2020 12:08

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar