Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann og avløp - Kokkehaugen

Henrik Meyer Endret:27.11.2019 16:19

Halden kommune skal sommeren og høsten 2018 oppgradere vann- og avløpsledninger i et område på Kokkhaugen i Tistedal. Som et resultat av dette vil også bli lagt ny asfalt i det aktuelle området. ​

Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.


På Kokkhaugen har vann- og avløpsnettet blitt sanert i noen gater for få år siden. Nå er turen kommet til Borggata og E.Engebretsensgate som er de to siste gatene i dette området som gjenstår før hele Kokkhaugen har fått vann og avløp adskilt og dermed et topp moderne rørsystem i bakken.

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 
 
Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.
 
For å få til dette må det graves i alle gatene som er en del av prosjektet. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd. 

Arbeidet starter i krysset Borggata/Torpedalsveien tirsdag 5. juni. Det vil bli graving i hele Borggata og dette forventes ferdigstilt i løpet av juni. Etter sommerferien - med oppstart tidlig i august - fortsetter anleggsarbeidet i E. Engebretsensgate. Arbeidet under bakken vil bli ferdig i løpet av høsten.  Det skal legges to asfaltlag i gatene etter at gravearbeidene er ferdig slik at gatene også blir fine på toppen etter at arbeidet i bakken er unnagjort. Det første asfaltlaget vil bli lagt høsten 2018, mens det siste asfaltlaget vil bli lagt våren 2019.  
 

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.
 
Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.
 

Kjøring og parkering

Det vil bli stengte veier, men dette vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i korte perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 
 

Det er Halden kommune selv som utfører anleggsarbeidet i dette prosjektet. 

Kart

Dette kartet viser anleggsområdet. De røde strekene viser hvor det vil bli gravearbeid i løpet av anleggsperioden.
Kokkehaugen_VA2018_kart.png

​Fakta:

​Kontaktinformasjon:

​Oppdragsgiver:        Halden kommune
​Prosjektleder:       Torbjørn Larsen, Halden kommune
Epost:                   torbjorn.larsen@halden.kommune.no
Telefon:                95459878
​Entreprenør:            Halden kommune


             


​Fremdrift:                 Juni 2018 - oppstart
                                Juli 2018 - ferie
                                 August 2018 - arbeidet fortsetter
                                Høst 2018 - arbeid under bakken og                                                          første asfaltlag ferdigstilles
                                Vår 2019 - siste asfaltlag legges.
Opprettet: 01.06.2018 15:21

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar