Tittel: Vann og avløp - Løkkeveien
Url: https://www.halden.kommune.no/teknisk/prosjekter/Sider/Vann-og-avløp---Løkkeveien.aspx
Vann og avløp - Løkkeveien

Vann og avløp - Løkkeveien

Henrik Meyer Endret:27.06.2019 11:46

Halden kommune skal i 2019 og 2020 oppgradere vann- og avløpsledninger på Hoffgårdløkka og området mot Os Allé. 

Dette prosjektet omfatter krysset i Os allé, nedre del av Gimleveien, deler av Lektor Adlers Gate, samt Løkkeveien, Irisveien, Rognalleen, Konvallveien, Syrenveien, Astersveien og nedre kryss i Atomveien.  Se kart under. 

Prosjektet starter 27. mai 2019. Noe av det første som skal gjøres er å grave i  Konvallveien og den nedre delen av Gimleveien. Det betyr at det fra 3. juni blir en periode på cirka tre måneder uten gjennomkjøring i Gimlebakken.

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. 

Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.


Kjøring og parkering

Det må graves grøfter for å utføre dette arbeidet og traseene for disse vil i hovedsak være midt i veien. Derfor vil dette anleggsarbeidet påvirke trafikken. Det vil bli etablert riggplass/utstyrslager på plassen ved siden av Åpen hage (Løkkeveien 5). 

Veier i området vil få redusert fremkommelighet, men hvor dette er vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i korte perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Hele anleggsarbeidet ventes å vare helt frem til sommeren 2020, så det vil være ulike deler av området som til enhver tid er berørt.

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet. De røde strekene markerer hvor det vil bli gravearbeider:
Anleggskart VA Løkkeveien 2019 (Illustrasjon Halden kommune).png

​Fakta:

​Kontaktinformasjon:

​Oppdragsgiver:        Halden kommune

Prosjektleder:       Ruben Marco Arroyo, Halden kommune
Epost:                   rubenmarco.arroyo@halden.kommune.no
Telefon:                 99125131


​Entreprenør:            Leif Grimsrud AS

Prosjektleder:       Stian Klausen
Epost:                   stian.klausen@leifgrimsrud.no
Telefon:                 92013428

 

Anleggsleder:      Nils Vaglen
Epost:                  nils.vaglen@leifgrimsrud.no    
Telefon:               90197830

​Kostnadsramme:     Ca. 22 millioner kroner


​Fremdrift:                Mai 2019 - oppstart
                                Juli 2020 - planlagt ferdigstillelse  • Klikk her for å se andre anleggsprosjekt fra Halden kommuneOpprettet: 27.03.2019 16:08
Du er her: Hjem > Teknisk > Prosjekter - bygg og anlegg > Vann og avløp - Løkkeveien