Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann og avløp - Næridsrød

Henrik Meyer Endret:11.03.2019 15:15

Halden kommune skal i løpet av 2019 oppgradere vann- og avløpsledninger på Næridsrød.

​Dette anleggsarbeidet vil i hovedsak skje utenfor vei, men prosjektet omfatter også deler av Asakveien og deler av Blokkveien. Se kart under. 

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. Det blir totalt 23 stikkledninger. Det skal også etableres en ny pumpestasjon for spillvann.  

For å få til dette må det graves ca. 1350 lengdemeter med VA-grøfter. Hoveddelen av dette er utenfor vei, men ikke alt. Det vil bli styrt boring av rør i kryssinger under BRA-veien og Blokkveien. 

Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kjøring og parkering

Hoveddelen av dette arbeidet vil skje utenfor vei, men som kartet under viser vil deler av Blokkveien og Asakveien også bli berørt av anleggsarbeidet. Nettopp for å redusere trafikkutfordringer legges det opp til å bore under bakken når BRA-veien og Blokkveien skal krysses, i stedet for å grave. 

Veier i området vil få redusert fremkommelighet, men hvor dette er vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i korte perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg.

Hele anleggsarbeidet ventes å vare fram til desember 2019, så det vil være ulike deler av området som til enhver tid er berørt.

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet. De røde strekene markerer hvor det vil bli gravearbeider. Grønn markering viser riggplass for anleggskontor og lager av utstyr:

Anleggskart VA Næridsrød 2019 (2).png

FAKTA:

KONTAKTINFORMASJON:

Oppdragsgiver:             Halden kommune

Prosjektleder:       Ruben Marco Arroyo, Halden kommune
Epost:                   rubenmarco.arroyo@halden.kommune.no
Telefon:                 99125131

Entreprenør:                 Park og Anlegg AS

 

 

Formann:             Atle Holt, Park og Anlegg AS
Epost:                  atle.holt@park-anlegg.no
Telefon:                944 97 661

Prosjektleder:       Hans Jørgen Eriksen, Park og Anlegg AS
Epost:                   hans.jorgen.eriksen@park-anlegg.no
Telefon:                 916 58 811

Kostnadsramme:          Ca 11 millioner


Fremdrift:         
                        Mars 2019 – oppstart
                        Desember 2019 – planlagt ferdigstillelse


Opprettet: 11.03.2019 10:25

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar