Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann og avløp - Ole Dahls og Major Forbusgate

Henrik Meyer Endret:24.04.2020 14:28

Halden kommune skal i løpet av 2019/2020 oppgradere vann- og avløpsledninger i Ole Dahlsgate og Major Forbusgate. Anleggsarbeidet starter 5. august 2019.


Prosjektet omfatter Ole Dahlsgate og Major Forbusgate i sin helhet, samt en liten del av Peder Ankersgate. Se kart under. 
Prosjektet vil ha oppstart i Peder Ankersgate for så å fortsette opp til Major Forbusgate og frem til Solbakkeparken barnehage. Prosjektet vil deretter fortsette i Ole Dahlsgate. Dette med forbehold.

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kjøring og parkering

Deler av veien vil bli stengt, men hvor den er stengt vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i korte perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Det er opprettet en riggplass ved tilfluktsrommet i krysset Rødsveien/Major Forbusgt. På dette området vil det være brakkerigg og lager.

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider:
Anleggskart VA Ole Dahls og Major Forbus gate (Illustrasjon Halden kommune).png
FAKTA:KONTAKTINFORMASJON:
Oppdragsgiver:             Halden kommune

Prosjektleder Bjørn Nøstvik, Halden kommune
Epost: bjorn.nostvik@halden.kommune.no
Telefon: 93244078

Entreprenør:                Park & Anlegg AS
Bas: Kim Sørby, Park & Anlegg
Telefon: 69 13 03 90

Kostnadsramme:        Ca 15 millioner kroner

Fremdrift: 
5. august 2019 – oppstart
September 2020 – planlagt ferdigstillelse

Opprettet: 22.07.2019 14:41

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar